Hopp til innhold

Frp-representant om omstridt vindkraftverk: – Aldri møtt rein i området

Fra Stortingets talerstol hevdet Hanne Dyveke Søttar (Frp) at reinen plutselig dukket opp i området i 2018 med lastebil og ferger. – Arrogant og nedlatende, svarer Rødt.

Reinflytting i Øyfjellområdet i Vefsn. Bildene er ikke fra selve planområdet for vindkraftanlegget.

75 VINDTURBINER: Hver høst og vår flyttes tusenvis av rein mellom sommer- og vinterbeitene gjennom vindindustriområdet.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– President, det her er snaufjell. Det er over 800 meter over havet og det er ikke noe særlig beiteområde. Og som jeg nevnte president så har det ikke vært rein der. Den dukket plutselig opp i 2018, for da ble reinen fraktet inn med lastebil og ferge. Og hvorfor, det kan man bare spekulere i.

Slik var deler av talen til stortingsrepresentant Søttar fra Stortingets talerstol under gårsdagens debatt om Øyfjellet vindkraftverk i Nordland.

Hanne Dyveke Søttar

Frp-REPRESENTANT: Hanne Dyveke Søttar.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Partiet Rødt hadde fremmet forslag om å be regjeringen omgjøre NVEs vedtak om å forlenge fristen for Øyfjellet vindkraftverk i Nordland.

Forslag ser derimot ikke ut til å få flertall før voteringen torsdag. Dermed fortsetter utbyggingen på Øyfjellet. Blant argumentene er at flertallet i Vefsn kommune var positive til utbygging.

– Nok et eksempel på uvitenhet

Området hvor vindkraftverket skal bygges, er midt i flytteveien til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Her skal rundt 2000 reinsdyr flyttes gjennom både vinter og vår, noe reindriftsutøverne i området har sagt er nærmest umulig etter utbyggingen.

– Jeg er ikke overrasket over at slike uttalelser kommer. Dette føyer seg inn i rekken av andre uttalelser som jeg må kalle dumskap.

Det sier Torstein Appfjell, leder i berørte Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, til NRK.

Torstein Appfjell, leder Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt

LEDER: Torstein Appfjell er leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han mener at Søttars påstander er direkte løgn. Appfjell viser til at reindrifta bruker områdene vekselvis, og at de ikke er i de samme områdene hvert år og ikke hele tiden.

– Dette er nok et eksempel på uvitenhet om reindrift, sier Appfjell.

Frps representant Søttar er født og oppvokst i Mosjøen, som er kun noen få kilometer fra stridens kjerne, Øyfjellet.

Denne lokalkunnskapen påpekte hun også fra Stortingets talerstol.

– Jeg har gått mine turer oppe i Øyfjellet og jeg bor i Mosjøen i dag. Jeg kan med hånden på hjertet si at rein har jeg aldri møtt i det området, sa Søttar tirsdag fra talerstolen.

Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn

– Må forvente et minimum av redelighet

Blant tilhørerne i Stortinget tirsdag var Rødts leder Bjørnar Moxnes.

– Disse uttalelsene fra Søttar er arrogante og nedlatende. Vi må forvente et minimum av redelighet også fra Frps stortingsrepresentanter. Jeg forventer at Søttar går ut og dementerer sin påstand om at det ikke er rein i området, sier Moxnes til NRK.

Bjørnar Moxnes med apell under Øyfjellet-demonstrasjon utenfor Stortinget

STØTTE: Bjørnar Moxnes (Rødt) tok seg noen minutter til å holde en appell under tirsdagens markering mot Stortingets behandling av Øyfjellet-saken.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Uttalelsene fra talerstolen blir ikke Frps representant å trekke tilbake.

– Jeg har aldri sett rein der, og det stemmer. Jeg har også vært der oppe etter 2018, og har fortsatt ikke sett rein. Så aner ikke hvorfor jeg skal dementere en sånn uttalelse, sier Søttar.

Moxnes ber også om at Frps representant setter seg bedre inn i saken.

– Selv om hun ikke har sett rein på Øyfjellet, betyr ikke det at det ikke finnes rein der. Her må Søttar få litt voksenopplæring i hvordan reindrifta fungerer i sitt eget fylke.

Søttar påpeker at hun gjennom andre prosjekter har fått god innsikt i hvor arealkrevende reindriftsnæringen er.

– Det har vi fått presentert blant annet rundt jernbaneprosjekter i Nord-Norge.

I et møte med blant annet Torstein Appfjell, sametingspresident Aili Keskitalo og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen redegjorde Appfjell mye for reindriftsproblematikken i området.

– Mye av den kunnskapen jeg har, har jeg fått ifra Appfjell selv, sier hun.

NRK forklarer

Hvorfor er det så mye bråk om vindkraft?

Norge trenger mer fornybar energi i fremtiden. Vindkraft kan bidra til det. Men det tar plass.

29.000 km2 av landet er egnet, har norske myndigheter hevdet. Det er et område på størrelse med Belgia.

Vindturbinene kan strekke seg mer enn 200 meter oppover og lager en svisjende lyd.

De kan ta livet av planter og dyr og endre friluftslivet. Mange mener de er stygge.

Men de kan også redusere landets klimautslipp, gi inntekter og arbeidsplasser.

Nå skal mange anlegg snart stå ferdige. Når vindturbinene reises og blir synlige, vekker det reaksjoner. 

Det har ført til økt motstand og en nasjonal aksjonsgruppe. De vil ha et oppgjør i retten.

– Vi vil beskytte dyr, fugleliv og helsa til folk

Eneste som har fått utsatt frist

I juni 2020 vedtok et enstemmig storting å ikke gi forlenget frist for driftsutsettelser for vindkraftverk. Etter dette vedtaket har åtte vindkraftverk søkt om utsettelser.

Syv søknader har fått avslag.

Øyfjellet Wind har derimot fått frist for oppstart forlenget til 30. desember 2022.

 • Se også: Her er det gitt vindkraftkonsesjoner i Norge:

De begrunner søknaden om utsatt oppstart med forsinkelser de selv ikke rår over. Koronaforsinkelser fra sentrale leverandører, ekstreme snømengder i fjellet og demonstrasjoner er blant begrunnelsene.

Fra Stortingets talerstol hevdet Hanne Dyveke Søttar (Frp) at reinen plutselig dukket opp i Øyfjellet-området i 2018 med lastebil og ferger.

Fra Stortingets talerstol hevdet Hanne Dyveke Søttar (Frp) at reinen plutselig dukket opp i Øyfjellet-området i 2018.

Korte nyheter

 • Goalmát duodjegirjev julevsámegiellaj almot

  Gåvån la mihás Erlend Elias Bragstad guhti l oadtjum gáptev Lilian Urheimas (oab) goarodum. Dat la aktse jage dás åvddåla.

  Ja jur Lilian Urheim la dal jådon goalmát girjijn duoje birra. Åvddåla la sån almodam girjijt «Árbbedábálasj gahper julevsáme gápptáj» ja «Sliehppá julevsáme gápptáj». Goalmát girjje l «Julevsáme gáppte».

  Divtasvuonak Lilian Urheim subtsas NuorttaSálto avjssaj binná l girjijs duoje birra julevsámegiellaj, ja ájgge l aj gållåm dájt tjállet dajna gå sæmmi bále viertti guoradallat.

  – Moadda dágástallama , guoradallama ja kvalitiehtatjårggima. Juska l nav, de lij ájn dåhkkit dárkkelappot tjielggit ja ájn vil ienep duoddit, javllá Urheim avijssaj.

  Urheim la duojijn bajás sjaddam, ja måttijt jagijt duodjuham. Sunji l ájnas árbbedábijt gitta anedit juska duojev åvddånahttá.

  – Duodje l viesso kultuvrra mij la rievddamin, ja dajnas la de ájnnasabbo diedojt åmastit mij ajtu mijá guovlluj gullu nav vaj bessap ietjama árbbedábijn oahpásmuvvat, ja ij segadit dav mij ij midjij gullu. Gå la dát diehto vuodon, de la vejulasj duojev åvddånahttet, ja ietjama sierra åsijt maŋen válldet. Dav de julevsábmen dåbddåp, javllá Lilian Urheim avijssaj.

  Erlend Elias Bragstad og Lilian Urheim
  Foto: Harrieth Aira / NRK
 • Vijmak besa dáv filmav gehtjatjit

  Javllamáno 25. biejve de vijmak bæssá dáv filmav gehtjatjit. Vuostasjvuosádallam la juo gålmmi sjáhtjalum, valla dálla de filmma «Kampen om Narvik» vijmak máhttá vuoseduvvat.

  – Gå dal vuostasjvuosádallam moaddi la sjáhtjalum, de vijmak gávnajma hiebalgis ájgev dasi. Gávnajma aj buoremus biejvev, ja dat lij má aj ieme biejvve, diedet filma buvtadiddje Aage Aaberge præssadiedádusán.

  Filmmabuvtadibme la stuorra hásstalusájt vásedam madi lij korona, ja dajna l aj vuostasjvuosádallam juo gålmmi sjáhtjalum. Duodden la aj Ukraina-doarro dahkam nav vaj buvtadiddje válljij ájn vil vuostasjvuosádallamav sjáhtjalit.

  – Anijma dav dåssjen filmav vuosádallat ietjama doarrohiståvrås madi Europan esski hæhkkafáddaj ládam la ådå doaros, tjielggi Aaberge.

  kampen om narvik
  Foto: Nordic Film Productions
 • Øyfjellet rettssaken utsettes

  Skjønnsrettssaken mellom Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Øyfjellet Wind utsettes, melder Helgeland tingrett. Advokatene til utbyggeren av Øyfjellet vindpark i Vefsn i Nordland krevde saken utsatt på grunn av altfor kort tid til forberedelser. Advokatene til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt var uenige. Nå vil tingretten prøve å finne nye datoer i neste uke.

  Loga sámegillii

  ØYFJELLET-VINDPARK-110122-SA