Hopp til innhold

Frp og SV sammen mot Sametinget

Stortingspolitikerne Per-Willy Amundsen (Frp) og Olav Gunnar Ballo (SV) tror Sametinget vil stanse bygge-saker i kommunene.

Per-Willy Amundsen
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Jeg frykter Sametinget vil reagere bare man setter en spade i jorda et sted, sier Olav Gunnar Ballo til VG.

- Blir dette vedtatt, vil det helt klart bety en svekkelse av lokaldemokratiet, sier Amundsen til samme avis.

Ny plan- og bygningslov

Bakgrunnen for reaksjonen til de to nordnorske stortingspolitikerne er forarbeidene til ny plan- og bygningslov.

Her framkommer det at Sametinget kan få innsigelsesrett i plan- og bygningssaker i 133 kommuner i Norge. Innsigelsesretten vil kunne gjelde i saker som har spesiell betydning for samisk kultur, samfunnsliv og næringsutøvelse.

- Stat i staten

Olav Gunnar Ballo mener dette kan pulverisere lokaldemokratiet.

- Dette kan skape en slags stat i staten. Dette blir nærmest som en vetorett. Jeg frykter Sametinget vil komme inn i tolvte time i mange saker og vinne frem, sier han til VG.

Presidenten avviser

Kritiserte helse-Norge
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingspresident Aili Keskitalo avviser at dette handler om vetorett.

- Nå har vi en mulighet til å løfte saker opp til et høyere nivå i Miljøverndepartementet. Vi skal heller ikke drive detaljstyring av norske kommuner. Det er kan være snakk om å gripe inn når kommuner har planer som truer reindriftsnæringen, sier hun.

 

Korte nyheter