FrP inne i den politiske varmen på Sametinget

Fremskrittspartiet (FrP) har lenge kjempet for å legge ned Sametinget, men nå har partiet fått viktige verv i samenes eget folkevalgte organ.

Siv Jensen og Arthur Tørfoss

Her er Arthur Tørfoss sammen med FrP-leder Siv Jensen. Jensen er nå landets finansminister, mens Tørfoss leder Sametingets kontrollkomite.

Foto: FOTO: HANS MORTEN VARDØY/FRP

– Vi FrPere her på Sametinget er seriøse politikere. Og det er egentlig det det handler om at vi er dyktige og tar sak for sak. Derfor tror jeg at vi er blitt valgt til det vi er valgt til her inne, sier sametingsrepresentant Arthur Tørfoss.

Han er en av to FrP-representanter på Sametinget og før jul i fjor ble han valgt som leder i Sametingets kontrollutvalg.

– De andre vet hvor de har oss hele tiden og de stoler på oss da, sier gruppeleder Aud Helene Marthinsen. Marthinsen har hele denne valgperioden vært med i Sametingets plenumsledelse.

Aud Helene Martinsen i gangen på Sametinget

FORNØYD: Gruppeleder Aud Helene Marthinsen mener at de andre partiene på Sametinget nå viser at de tar FrP seriøst.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Lenge ute i kulden

FrP har lenge vært ute i kulden i samepolitikken. Grunnen til det er at partiet vil legge ned Sametinget og melde Norge ut av internasjonale konvensjoner som styrker samenes stilling som urfolk.

Da FrP-leder Siv Jensen besøkte Sametinget 7. juni 2012, understreket hun at partiet vil legge ned Sametinget og at hun så for seg en spesiell etterbruk for sametingsbygget i Karasjok.

– Sametingsbygget er en prakfull bygning, og kan sikkert bli et flott museum etter hvert, uttalte Jensen.

Landsstyremøte i Frp, partileder Siv Jensen taler om valgkampen 2017.

SAMETINGET SOM MUSEUM: Siv Jensen mente i 2012 at sametingsbygget passet som museum.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tre år tidligere var daværende 1. nestleder i partiet, Per Sandberg, gjest hos Sametinget. Han så for seg en annen bruk av sametingsbygget.

– Hvis man har behov for et hotell i turistsammenheng, så kan gjerne bygget brukes til det. Hva det skal brukes til får lokaldemokratiet ta seg av etter at vi har lagt ned Sametinget, sa Sandberg til NRK 7. mai 2009.

Sametingspresident Egil Olli viser Frp-nestleder Per Sandberg plenumssalen

SAMETINGET SOM HOTELL: Per Sandberg så for seg i 2009 at sametingsbygget kunne bli et bra turisthotell. Her er han sammen med daværende sametingspresident Egil Olli (Ap).

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Dagens justisminister, Per-Willy Amundsen (FrP), har også opp gjennom årene komme med sterke uttalelser mot samiske rettigheter og Sametinget.

Etter at Amundsen ble justisminister har han nektet å la seg intervjue av NRK Sápmi om sine samepolitiske utspill.

Per-Willy Amundsen

STILLER IKKE OPP: Justisminister Per-Willy Amundsen nekter å stille til intervju for å bli konfrontert med ting han har uttalt før.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

NSR: – Aldri et samarbeid med oss

Fremskrittspartiet har i årevis sett på som Sametingets «sorte får», det vil si et parti de andre helst ikke vil ha noe å gjøre med.

Dette ble det en forandring på da Arthur Tørfoss 9. desember 2016 ble valgt til leder i Sametingets kontrollutvalg.

– Vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) kunne aldri ha hatt et samarbeid med FrP. Ikke en gang et valgteknisk samarbeid. Grunnen til det er deres syn på Sametinget, samiske rettigheter og det samiske samfunnet. Vi mener at dette synet er skremmende, sier NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR) vil ikke ha noe med FrP å gjøre politisk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Keskitalo mener at det er de som i dag er i posisjon som må ta ansvaret for at FrP nå er inne i varmen i Sametinget.

Sametingspresident Vibeke Larsen er ikke enig med Keskitalo i denne vurderingen.

– Vi kan kanskje ikke si at de er tatt inn i den politiske varmen, for deres politikk har jo ikke fått gjennomslag. Men at de sitter og har lederen i kontrollutvalget, de er veldig opptatt av lover og regler, så kanskje det er rette plassen for Frp, sier Larsen.

Vibeke Larsen

Sametingspresident Vibeke Larsen (Šiella) mener at FrP trolig passer å være i kontrollutvalget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Frp sin politikk vil stå ved lag og vi har programfestet det at vi skal legge ned Sametinget. Det står i Fremskrittspartiets program, fastslår Arthur Tørfoss.