Frontkollisjon i Kautokeino

Politiet melder at to biler har frontkollidert i Kautokeino

Frontkollisjon i Kautokeino

Politiet har ankommet ulykkesstedet.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

Politiets operasjonssentral i Vest-Finnmark fikk opplysninger om en bilulykke i Kautokeino ca. klokken 1635 på onsdag.

Ambulanser ved ulykkessted

To ambulanser var ankommet stedet da dette bildet ble tatt.

Foto: Jenna Rasmus / NRK

Operasjonsleder Lars Jørgen Kleven forteller at de har kommet til stedet og har fått sikret det.

– Det er to personbiler som har frontkollidert, og to personer er sendt til helsesenteret i Kautokeino, fortalte Kleven tidligere i dag.

Politiet har nå gjennomført avhør av den ene føreren.

– Den andre føreren er dimittert fra helsesenteret og sendt hjem. Det var ingen alvorlige skader, den ene sier at han hadde smerter i kneet, forteller operasjonslederen.

Politiet ønsker ikke å spekulere i hendelsesforløpet før de har forhørt den andre personen på torsdag.

– Den vi har avhørt sa at den ene bilen skulle foreta en forbikjøring, så oppstod kollisjonen da den kom i motsatt kjørebane, men vi avventer med å konkludere noe før vi har snakket med begge parter, sier Lars Jørgen Kleven.

De to involverte er to mannspersoner. Den ene i 50-årsalderen, og den andre i 20-årsalderen.

Frontkollisjon i Kautokeino

Korte nyheter

 • Romsa šaddamin sámi mohtagávpogin

  Dađistaga eanet sámi bivttashábmejeaddjit rahpet gávppi Romssa gávpogis. Gaskavahku rahppui kárášjohkalačča/romsalačča Kajsa Kvernmo gávpi. Sus lea áibbas ođđa bivttasčoakkáldat man dáiddár Britta Marakatt-Labba lea leamaš mielde hábmemin. Kvernmo lea Australiijas váldán hábmenoahpu. Doppe son vuittii bálkkašumi ovttas ovttasbargoguimmiinis, Kate Brook. Mánotbaji áigi kárášjohkalaš Anne Berit Anti rabai Abanti-gávppi Romssas. Ovddežis lea jo Rein Love Clothing fitondagas buvda gávpogis.

 • Geatnegahtton boahkkuheapmi

  EU riikkat fertejit dál geatnegahtton koronaboahkuheami loktet áššin. Dan celkkii EU-kommišuvnna presideanta Ursula von der Leyen ikte. Goalmmádas oassi EU ássiin eai leat vel boahkuhuvvon. Dán rádjai eai leat galle riikka háliidan ássiideaset bágget koronaboahkuid bijahit. Muhto dál lea Nuortariika mearridan guovvamánu vuosttas beaivvi rájes geatnegahttit olbmuid bijahit koronaboahkuid. Greika lea ges mearridan boahkuhit buohkaid, geat leat badjel 60 jagi boarrás. Maiddái Duiskka ođđa ráđđehus lea maid dál árvvoštallagoahtán dákkár mearrádusa.

  Virus Outbreak Belgium EU
  Foto: Francois Walschaerts / AP
 • Čavgadut luossabivdonjuolggadusat

  Boahtte jagi soitet šaddat čavget luossabivdonjuolggadusaid. Norgga luossajogaid searvvi eanaeaiggádat leat dál guorahallamin makkár doaimmaid sáhtášedje ásahit gádjut eamiluosa dál go dat lea geavvan rukses listui. Váldočálli Torfinn Evensen lohká iežaset geahččaleamen bisuhit luossajogaid giddekeahttá ja soaitá šaddat dakkár ortnet ahte eanet luosat galget fas luitojuvvot ruovttoluotta johkii.

  Krevende forhold for fluefiske
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg