Frontalangrep mot Høyre og Frp

– Det en kortslutning av de prosesser som storting og regjering må følge opp etter Samerettsutvalget II, når regjeringspartiene vil at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for ressursene i Nordland og Troms, mener stortingsrepresentant Helga Pedersen (A).

Helga Pedersen

– LEMFELDIG SAKSBEHANDLING: – Arbeiderpartiet mener at regjeringspartiene saksbehandler saka på en lemfeldig måte, uten at det finnes ordentlig beslutningsgrunnlag, sier Helga Pedersen.

Foto: Tanja Linnea Eriksen Norbye / NRK

Det er i forbindelse med Stortingets kommunal- og forvaltningskomiteens behandling av ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, at H, Frp, V og Sp vedtok følgende, og som får Helga Pedersen til å rase:

«Stortinget ber regjeringen utrede å gi fjelloven samme anvendelse i Nordland og Troms som sør for Nordland grense. Utredningen skal legge til grunn at Statskog fortsatt skal beholde ansvaret for skogressursene. Utredningen skal videre legge til grunn at gjeldende finnmarkslov videreføres innenfor dagens fylkesgrense for Finnmark, men ikke utvides til nye geografiske områder.»

Ap og SV stemte imot forslaget.

Helga Pedersen mener at flertallet tar stilling til kompliserte rettighetsspørsmål og fremtidige forvaltning av landområder i Troms og Nordland, uten at Sametinget på forhånd er blitt konsultert, og uten dialog med to berørte fylkene.

– Det her går rett og slett ikke an, og det hører ingen steder hjemme å forhåndskonkludere på den her måten. Og derfor stemte Arbeiderpartiet og SV imot forslaget, forteller Pedersen.

– Foregriper begivenhetenes gang

Representantene fra Ap og SV fremmet fellesmerknad hvor de viser til at Samerettsutvalget II har foretatt en grundig gjennomgang av samiske rettigheter sør for Finnmark.

Et av forslagene i deres utredning, er å overføre de landområdene i Troms og Nordland som i dag forvaltes av Statskog til en egen Hålogalandsallmenning.

Forslagene fra Samerettsutvalget II er ennå ikke lagt fram for og behandlet av Stortinget.

Ap og SV mener det derfor vil være svært uheldig om Stortinget skulle foregripe beslutninger om framtidig forvaltningsmodell i Troms og Nordland uten at det foreligger et beslutningsgrunnlag fra regjeringen og uten konsultasjoner med Sametinget og de to berørte fylkene.

Ap og SV mener at regjeringen må sørge for at eierforholdet til statens grunn i Nordland og Troms får en avklaring, og at de to fylkene involveres i den videre prosessen.

Halmstrå

Helga Pedersen mener at man nå kanskje kan vinke farvel til Samerettsutvalgets forslag:

– Men det ligger et halmstrå her fordi de her tingene tross alt skal utredes. Men det er uansett svært, svært uryddig av regjeringspartiene å gå frem på den her måten, sier Pedersen.

Og legger til:

– Det forlegger jo ikke et saksgrunnlag eller noe som helst, men er et forslag som regjeringspartiene har lagt på bordet rett før avgivelsen av en sak som handler om regionstruktur i Norge. Dette er en uforsvarlig saksbehandling, mener Pedersen.

Samiske interesser utelatt

– I tilrådningen fra komiteen blir ikke samiske interesser nevnt med ett ord. Hvordan tolker du det?

– Her har åpenbart Fremskrittspartiet fått gjennomslag. Det mest oppsiktsvekkende er at Høyre også støtter dette. Høyre har aldri gått i front når det gjelder samiske spørsmål, men dem har inntatt en ansvarlig og konstruktiv rolle, for eksempel i arbeidet med Finnmarksloven. Denne saka må være pinlig for de ansvarlige stemmene som fortsatt finnes i Høyre, svarer Pedersen.

– Underlig saksprosess

Også medlem i Samerettsutvalget II, Else Grete Broderstad, reagerer på forslaget fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om å innføre fjelloven i Nordland og Troms nærmest som et benkeforslag.

– Saka har fått en hårreisende prosess, mener Broderstad, og reagerer særlig på at saka er blitt fremmet uten konsultasjoner med Sametinget på forhånd.

Else Grete Broderstad

Samerettsutvalget II la fram sitt arbeid om forvaltningsmodell for Nordland og Troms i desember 2007. Else Grete Broderstad medlem i utvalget mener at det er underlig hvis man skal innføre fjelloven i Nordland og Troms, som hennes utvalg ikke fant det som beste løsning.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Ifølge folkeretten har Stortinget og dets komiteer helt klar et konsultasjonsansvar i denne type saker, mener Else Grete Broderstad.

Hun forventer at Stortinget tar hensyn til utredningen som Samerettsutvalget II har gjort om retten til land og vann sør for Finnmark.

– Jeg forutsetter at vårt arbeid legges til grunn for videre diskusjoner og behandlinger, sier Broderstad.

Det har ikke lykkes NRK-Sápmi å få kommentar verken fra Høyre eller Fremskrittspartiet i Stortinget på saka. Politisk rådgiver i Frp, Oda T. Gipling sier pr. SMS at de ikke har mulighet å delta i intervju de nærmeste dagene på grunn av travel innspurt med kommune- og regionreform.