Kulturpris til Frode Fjellheim

– Frode Fjellheim får Sør-Trøndelags kulturpris 2007 på grunn av imponerende innsats innen trøndersk og internasjonalt musikk og kulturliv i nær 20 år, forteller fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Frode Fjellheim fremfører joikeversjonen av Kongesangen.
Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Utdelingen av årets kulturpris vil skje i morgen under et arrangement på Ringe museum .

–  Ved å ta utgangspunkt i den gamle og muntlige joike-tradisjonen, er Fjellheim blitt en brobygger mellom tradisjonelle uttrykk og moderne musikkuttrykk. Musikken han formidler er så klar og sterk at den gir gjenlyd langt utover de samiske områdene, sier fylkesordføreren i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik.

 Internasjonal

Med bandet Transjoik har han en internasjonal posisjon innen sjangeren ”World Music”, og han har bidratt til å la ulike musikk-kulturer møtes med utgangspunkt i joiken, sier Sandvik.

Frode Fjellheim, som har sine røtter i Røros, var nominert i to kategorier til Spelemannsprisen 2005. Han vant med albumet Aelies Gaaltje. Gjennom musikk har Frode Fjellheim gitt ett av verdens mest truede minoritets språk – det sørsamiske - en stemme lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Allerede i 1991 kom dette til uttrykk gjennom cd utgivelsen ”Sangen vi glemte”.

Inspirerer med kreativet

Fylkeskulturprisen gis til Frode Fjellheim for å hedre hans innsats som musiker, komponist, arrangør, forfatter og pedagog. I nær 20 år har han vært en kunstner som har inspirert vår region med sin kreativitet, understreker Sandvik.

De siste fire årene har Sør-Trøndelag Fylkeskommune gitt fylkeskulturprisen til Dumdum Boys, Erlend Loe, Randi Stene og nå Frode Fjellheim. Svært forskjellige utøvere som alle er fremragende kulturprofiler.

Retningslinjer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes kulturpris tildeles for fremragende kulturell innsats. Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til enkeltpersoner bosatt i fylket eller med annen sterk tilknytning til fylket. Prisen kan også tildeles organisasjoner eller sammenslutninger. Det skal legges vekt på en rimelig spredning mellom ulike kulturtiltak.

 Kulturprisen ¨består av en kunstgjenstand, et diplom og et pengebeløp av viss størrelse.

Det er fylkesutvalget som avgjør hvem som skal motta kulturprisen hvert år. .