Frivillig innsats «straffes» grunnet manglende bruk av språkmidler

Kommunen har de siste årene ikke klart å bruke opp språkmidlene fra Sametinget. Det får følger, blant andre for tiltak som gjøres av frivillige organisasjoner.

Julevsáme vahkko - Lulesamisk uke

Julevsáme vahkko/Lulesamisk uke har mange aktiviteter knyttet til samisk språk og kultur.

Foto: NuorajTV

– En fjerdedel av budsjettet til aktivitetene og gjennomføringene faller bort, og det resulterer i kutt i aktiviteter og organisering.

En skuffet prosjektleder Odd Levi Paulsen i Julevsáme vahkko/Lulesamisk uke må belage seg på å se langt etter fullfinansieringa av aktivitetsuka, som i år arrangeres for femte gang.

Pengene på bok

Odd Levi Paulsen

Odd Levi Paulsen har i mange år styrt prosjektet «Julevsáme vahkko», men må nå belage seg på å kutte i aktivitetene grunnet kommunens manglende satsing på lulesamisk språk.

Foto: Sander Andersen / NRK

Prosjektet Julevsáme vahkko/Lulesamisk uke har basert en stor del av aktivitetene på tilskudd fra Tysfjord kommune gjennom aktivitetstilskuddet som kommunen får gjennom Sametingets språkmidler.

Årets bevilgning fra Sametinget til Tysfjord kommune er 598.970 kroner mindre i forhold til foregående år, og kommunen lar dette gå ut over alle de frivillige tiltak som styrker og synliggjør lulesamisk språk.

Til tross for store behov og stor etterspørsel har Tysfjord kommune de tre siste årene klart å sette av nærmere 1,5 millioner kroner «på bok» av de midlene kommune får fra Sametinget.

Sametingspresident Aili Keskitalo er ikke fornøyd med tingenes tilstand.

– Vi er ikke helt fornøyd fra Sametingets side. Gjennom år har ikke Tysfjord kommune greid å bruke opp de midler som Sametinget har stilt til rådighet til ulike språktiltak.

Frivillige «straffes»

Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen og Sametingspresident Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo liker dårlig at Tysfjord kommune ikke satser nok på språkutvikling. Her under kommunestyret i Tysfjord i februar sammen med ordfører Tor Asgeir Johansen. I bakgrunnenen rådmann Konrad Sætra.

Foto: Sander Andersen / NRK

Med mindre å rutte med «straffer» kommunen frivillige prosjekt gjennom mindre støtte som til prosjektet Lulesamisk uke som i år får 100.000 kroner mindre. Odd Levi Paulsen ser med bekymring på fremtidige planer for prosjektet.

– Vi har også sett framover, og vi ønsker flere aktiviteter hele året også. Men i år ser det ut for at vi må forskyve de planene.

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, beklager situasjonen, og mener regnskapet for bruken av språkpenger ikke er helt riktig og derfor må endres. Derfor tror han situasjonen bedres.

– Vi ser at det er noen som kommer i vanskeligheter på grunn av dette at vi får mindre inn, og dermed kommer det mindre ut. Men vi er i en dialog med Sametinget om akkurat denne saken.

Til tross for store behov har Tysfjord kommune de siste årene ikke klart å bruke alle språkpengene de får fra Sametinget. Konsekvensen av det er at Sametinget kutter støtten til kommunen med 600.000 kroner i år. Og kommunen lar dette gå ut over frivillige språkprosjekter.