Hopp til innhold

Friluftsjenter får et eget blad

De fire jentene ble lei av å bare lese om menn i jakt- og fiskeblader og fant ut at de må begynne å skrive selv.

Arctic Femme redaksjonen

Redaksjonen i Arctic Femme består av Linda Øverli Nilsen fra Kautokeino, Nina B. Myrlund fra Mo i Rana, Mona Mader fra Oslo og Carina Samuelsen fra Fredrikstad.

Foto: Arctic Femme

I spissen for jentene står Linda Øverli Nilsen fra Kautokeino. Hun står på døgnet rundt for at de skal klare deadline til første utgivelse.

HØR/GULDAL: Redaktør i Arctic Femme, Linda Øverli Nilsen

Etter planen skal det landsdekkende jakt- og fiskemagasinet  Arctic Femme være i butikkhyllene rett før påske.

– Vi analyserte jakt- og fiskebladene, og fant ut at det bare er 9 % av innholdet som er om kvinner. Det syntes vi var for lite og bestemte oss for å skrive om og for kvinner selv, forteller Øverli Nilsen.   

Sminkefritt 

– Vi satser på å skrive for jenter som fra 15 år og oppover. Man kan jo si at alle de som klarer å komme seg ut i naturen er i målgruppen vår, sier Øverli Nilsen.  

Hun forteller at de kommer til å skrive om friluftsliv på alle nivåer, enten det er om kvinner som lever av naturen som næring eller som bare liker å gå seg en tur til fjells og er friluftsinteresserte. Det som kommer til å være helt fraværende i bladet, er stoff om sminke og slanking. 

– En ting som skiller oss litt ut fra andre friluftsblader, er at vi ikke tar for gitt at alle kan bruke kart og kompass, GPS eller fyre bål. Vi tilbyr litt mer grunnleggende og elementære ting, så leserne kan lære seg ting de kanskje ikke behersker så godt, sier Øverli Nilsen.   

Linda Øverli Nilsen

Kauto-jenta Linda Øverli Nilsen er med på å starte opp Norges første friluftsblad for jenter.

Foto: Anette Niia / NRK

Om reindrift i første nummer

Redaktøren forteller at de kommer til å skrive om veldig mye forskjellig, som fjellklatring, kiting, paragliding, men også næringer som jordbruk, fiske og reindrift.

– I det første nummeret er det en reportasje om en jente i Kautokeino som er reindriftsutøver. Dette vil være den første i serien vår om kvinner som har naturen som næring, foteller Øverli Nilsen.

Noe for alle

Arctic Femme skriver ikke bare om Finnmark, bladet kommer til å ha stoff fra hele landet. I det første nummeret er det også et portrett med Cecilie Skog, som er en av de få kvinnene i Norge som har klatret opp Mount Everest.

– Jeg tror vi kommer til å noe for enhver smak i bladet, sier Øverli Nilsen. Hun minner om nettsiden Arctic Femme , der publikum kan delta aktivt, ved å skrive om turer og legge inn bilder etterhvert, forteller Øverli Nilsen.

Korte nyheter

 • Ruošša aviisa doaimmaheaddji čilge manin son almmuhii «fake news»

  Muhtin Ruošša mediat leat almmuhan artihkkaliid gos atnet Silje Karine Muotka gáldun. Hástalus lea ahte sámediggepresideanta ii leat goassige háleštan dáid mediain.

  Muotka oaivvilda iežas atnon propagándii ruošša bealde.

  – Lea hui unohas. Doaivvun ahte ruoššabeale sámit eai jáhke dasa mii čállo.

  Aviisa «Indigenous Russia» maid almmuhii artihkkala gos Muotka sitáhtat leat atnon, muhto doaimmaheaddji Dimtry Berezhkov lohká dan leat dahkan čájehan dihtii makkár giellásiid Ruošša mediat čállet.

  – Muotka lea vásihan behtolaš mediaid ja profešuneala propagandistaid. Sii dahket muitalusaid mat čájehit oarjemáilmmi heajos láhkai, muitala Berezhkov.

 • Nuvttá psykologaš veahkkeápplikašuvnna "Psykolog i lomma" badjeolbmuide

  – Sisabahkkemat, boraspiret, mo boazodoallu hálddašuvvo Norggas earret eará váivvidit boazodoalliid, maiddái guohtunroasut lasihit psyhkalaš hástalusaid boazodoalus, lohká boazodoalu HMS ráđđeaddi Anna Kristine Sokki Bongo.

  Golmma jagi prošeavttas "dearvvašvuohta, biras ja sihkkarvuohta boazodoalus" bođii ovdan, ahte lea dárbu psyhkalaš veahkkenevvui.

  Boazodoalu HMS ráhkadii ápplikašuvnna ovttas overvinne-fitnodagain.

  Gula jearahallama Anna Kristine Sokki Bonguin ápplikašuvnna birra otná veaigesáddagis.

 • Nuorra artisttat ožžot lávllačállinveahki

  Mannan vahkkoloahpa lágiduvvui lávllačállindeaivvadeapmi Oslos, gos nuorra sámi artisttat barge ovttas hárjánan buvttadeddjiiguin.

  Sii ráhkadit lávlagiid mat soitet gilvalit boahtte jagi Sámi Grand Prix gilvvus. Dán vahku, juovlamánu 1. beaivvi lea áigemearri dieđihit iežas luđiid ja lávlagiid dohko.

  Lágideaddji lea Ella Marie Hætta Isaksen, guhte ieš lea hárjánan lávllačálli. Son lea dán deaivvadeami lágidan ovttas JM Norway:ain ja Sámi musihkkafestiválain.

  Loga ášši dárogillii.