Frifunnet for reinbedrageri

To mannlige reineierne er i dag frifunnet i Indre Finnmark tingrett. De var tiltalt for å ha mishandlet og stjålet reinsdyr, og for å ha mottatt rovdyrerstatning på falsk grunnlag. Mennene var beskyldt for å ha påført et tjuetalls rein imiterte rovdyrskader for å få erstatning. Til sammen har de fått utbetalt over 1,7 millioner kroner for dette. De var også tiltalt for tyveri av rundt 50 reinsdyr. Det er reinpolitiet som har etterforsket saken, og Økokrim som tok ut tiltalen. Utilfredsstillende bevis og mangefull etterforskning var hovedårsakene til frifrinnelsen.