Fremfører joikelåter på Reinofon

I 2015 ble Kristine Nordgaren valgt ut som en av Ungkunstnere på Festspillene i Nord-Norge i 2016. I juni skal hennes produksjon "Et fokus på Snefjord" fremføres på «Reinofon», og utgis på CD.

Slagverker Kristine H. Nordgaren

Kristine Nordgaren, som er født og oppvikst i Halden på Østlandet, spiller under Festspillene i Nord-Norge i Harstad mandag 20 juni.

Foto: Privat

Hun ble ferdig med masterprosjektet sitt for halvannet år siden, og masterprosjektet «Et fokus på Snefjord» har hovedfokus på samisk kultur og samiske instrumenter. Dette kom istand etter at hun hadde lest boka til Ola Graff, som har tittelen «Om kjæresten min vil jeg joike».

Prosjektet «Et fokus på Snefjord»

Prosjektet var utgangspunktet for søknaden til Festspillene i Nord-Norge, som endte med en tildeling av «Ungkunststipend» på 140 000 kroner. 20 juni skal 26 år gamle Kristine Nordgaren fremføre de fem joikene hun har komponert.

Instrumenetene har hun fått laget av reinskinn og 20 reinbjeller. Reinskinnet er lagt om en treramme og reinbjellene er det laget et instrument av, som hun kaller for «Reinofon».

Reinofon | Kristine H. Nordgaren Hør hvordan reinofonen låter, og les om henne

Studerte musikk i Tromsø

Kristine Nordgaren har studert på musikk konservatoriet i Tromsø, faget hennes er klassisk slagverk. Hun ble ferdigutdannet i desember 2014, og masterprosjektet har hovedfokus på samisk kultur og samiske instrumenter.

Blitt glad i Nord-Norge, derfor blir hun boende i nord

Hun har vokst opp i Halden, men har foreldre som opprinnelig er fra Lofoten og Mo i Rana. Så allerede som barn var hun mye i Nord-Norge. Og etter flere år i Tromsø som student, så flyttet hun til Alta hvor hun nå jobber på kulturskolen.

Spiller på Festspillene i Nord-Norge

Mandag 20 juni er det mulig å få høre Kristine Nordgaren spille i Harstad, da hun denne dagen fremfører de fem joikene tre ganger, klokken 1300, 1600 og 1900. Da spiller hun på tromma og det spesiallagede instrumentet som hun kaller for «Reinofon». Mellom oppføringen av joikene, vil Johan Mathis Skum fra Kautokeino joike. Ola Graff som er forfatteren av boka «Om kjæresten min vil jeg joike», vil også være tilstede under konsertene.

Kristine Nordgaren spiller på instrumenetet Reinofon

Kristine Nordgaren spiller på instrumenetet Reinofon

Foto: Privat