Glad for møtet med bamsefar

Reineier Nils Aslaksen Siri vil ikke be om fellingstillatelse på bjørn som var på jakt i reinflokken hans.

Nils Aslaksen Siri

Nils Aslaksen Siri

Foto: Roger Manndal / NRK

– La for all del bjørnen leve, det er ikke så ofte man får mulighet til å se slike dyr på nært hold, sier reineier Nils Aslaksen Siri.

Tirsdag jaget en velvoksen hannbjørn i reinflokken hans i Nordreisa nasjonalpark i Troms. Bjørnen bykset flere ganger mot ham, da han forstyrret jakten ved å avskjære bjørnen fra flokken med snøskuter.

LES OGSÅ: Måtte jage vekk bamsefar

LES OGSÅ: Bjørn felt uten dramatikk

LES OGSÅ: Åpner for ny helikopterjakt på bjørn

– Stas med bjørn

Selv om det har gått et par dager siden han fikk se og oppleve bamsen på 7 - 8 meters hold, sitter opplevelsen fortsatt klistret i minnet hos den sindige reineieren fra Kautokeino.

– Det var helt tydelig at bjørnen forsøkte å få has på meg fordi jeg forstyrret jakten, men jeg tenkte at jeg var trygg på grunn av snøskuteren, og fordi bjørnen måtte slite i dypsnøen, sier Nils Aslaksen Siri.

Han har sett bjørn tidligere, men det går alltid lang stund mellom hver gang han får å se dette store rovdyret på nært hold. Han er glad for denne opplevelsen

– Personlig liker jeg bjørner, og jeg synes det er koselig at det finnes bjørn i dette området, sier Nils Aslaksen Siri.

Bjørn løper vekk etter jakt i reinflokk.

Reineier Nils Aslaksen Siri rakk å ta noen bilder av bjørnen som angrep flokken hans tidligere denne uken.

Foto: Nils Aslaksen Siri / Privat

– Ikke rør bjørnen

Dagen etter hans møte med bamsen i Nord-Troms, ble en hannbjørn skutt i Midtre-Gauldal i Sør-Trøndelag. Statens naturoppsyn (SNO) fikk tillatelse av Direktoratet for naturforvaltning, om å bruke helikopter under jakten.

Begrunnelsen er at bjørn har drept flere sauer i området, og fordi lisensjakt for bjørn var lite effektiv. Totalt ble det på landsbasis bare skutt 2 bjørner av en kvote på 27.

Nils Aslaksen Siri regner også med at bjørnen som han påtraff i flokken sin vil gjøre nye forsøk på å skaffe seg et måltid. Likevel ønsker han at denne bjørnen skal få leve.

– Jeg synes det er viktig å bevare bjørnestammen i området, og jeg har ikke noe ønske om at bamsen som angrep flokken min skal skytes, sier Aslaksen Siri.

Reinflokk, Nordreisa nasjonalpark.

Rein tilhørende reinbeitedistrikt 36, (Cohkolat/Biertavárri) på beite i Nordreisa nasjonalpark.

Foto: Roger Manndal / NRK

– Tålelig bestand

Også andre reineiere i Aslaksen Siri sitt reinbeitedistrikt har sett spor av bjørn. Han synes det er vanskelig å anslå hvor mange bjørner det kan være i hans reinbeitedistrikt, men at det er flere enn en er han ganske sikker på.

– Først dersom bestanden av bjørn skulle vokse så mye at det begynner å bli merkbare tap for reindriften og andre primærnæringer, bør myndighetene vurdere tiltak for å ta ut en del av dyrene, sier han.

Seniorrådgiver i Direktoratet for naturforvaltning, Lars Bendik Austmo, påpeker at det var situasjonen i Midtre Gauldal, og derfor ble det gitt tillatelse til å bruke helikopter til å lokalisere bjørnen som ble skutt der onsdag.

– Skadene som sauenæringen har opplevd har vært så store over flere år uten at andre tiltak har nyttet, og derfor mener vi det var riktig og viktig å prøve bruk av helikopter ved bruk av jakt, sier han.

– Intet uoppgjort med bamse

Nils Aslaksen Siri vil ikke ha noen formening om det var riktig å felle bjørnen i Trøndelag og om det var riktig å bruke helikopter i dette arbeidet.

Det han derimot er sikker på er at den bjørnen som han hadde nærkontakt med for noen dager siden bør få leve:

– Jeg opplever ikke bjørnen som noen trussel mot meg og reinbeitedistriktet vårt, og derfor ser jeg helst at bjørnen får leve, sier han

Det er foreløpig uklart om andre reineiere i distriktet ønsker skadefelling av bjørnen. Statens naturoppsyn kjenner til Aslaksen Siris møte med bjørn, men det er ikke kjent om de kommer til å foreta seg noe i denne saken.

Nils Aslaksen Siri og Johan Aslak Logje

Nils Aslaksen Siri og og reindriftskollega Johan Aslak Logje. Her deles spennende detaljer om bjørnens besøk i reinflokken.

Foto: Roger Manndal

Oanehaččat

  • Dorvoohccidustehus heaittihuvvo

    Dorvoohcciidustehus Gásluovttas, Divttasvuonas, heaittihuvvo ja 22 olbmo masset bargguset. 11 mánu maŋŋel go dorvoohccidustehus rahppui, de ožžo dieđu ahte dustehus gos ovttaskas agivuloš dorvoohccit leat, heaittihuvvo skábmamánu 30. beaivvi dán jagi. Bargiguovttos Hilde Johansen ja dustehusjođiheaddji Knut Gunnar Thindberg leaba beahtahallan go masset bargguset.

Laster Twitter-innhold