Hopp til innhold

Fra villreinfangst til tamreindrift

Et nytt arkeologisk materiale fra Indre Troms, datert fra 600-tallet e. Kr. og frem til 1900-tallet gir for første gang ny kunnskap om samisk bosetting og ressursbruk i innlandsområdene.

Utgravninger i Devddesvuopmi i Indre Troms

Utgravninger i Devddesvuopmi i Indre Troms

Foto: Ingrid Sommerseth

Hør innslaget

Gula áššis sámegillii

Arkeolog med funn fra samisk fortid

Doktor i arkeologi Ingrid Sommerseth

Doktor i arkeologi Ingrid Sommerseth

Foto: Mari Karlstad

Ingrid Sommerseth, født 1967 er fra Tromsø og tok hovedfag i arkeologi 1997. Har senere arbeidet for Finnmark- og Troms fylkeskommuner og har vært prosjektleder for Mauken og Blåtindprosjektet for Sametinget. Prosjektarbeidet gav så mange interresante funn at hun fortsatte arbeidet i sin doktorgrads avhandling.

Jernalder i Indre Troms

I sin forskning har hun påvist jernalder i Indre Troms. Dette har ikke vært påvist før. Tuftene viser også at det har vært samisk bosetning i Indre Troms. Det viser utgravninger fra Devddesvuopmi i Dividalen. Tuftene viser samisk byggeskikk, og dette er noe helt annet ennden Norrøne byggeskikken.

Villreinfangst og tamreindrift

Funnene viser også at det er svenske fjellsamer som har benyttet områdene til sommerbeite for når de gikk over fra villreinfangst til tamreindrift. Villreinfagsten dateres til 900-tallet, mens tamreindrifta ser ut til å ha kommet igang på 13- 1400-tallet i Indre Troms.

Kart over området som hun har forsket ifra

Kart over området som hun har forsket ifra i Indre Troms

Foto: Johan E. Arntzen (Tromsø Museum – Universitetsmuseet).

Korte nyheter

 • William MGPjr:av viddnij lávllagijn "Tusen tanker"

  William vuojttij MGPjr 2022 lávlojn "Tusen tanker". Da gålmås gudi gilfádallin superfinálan ledjin William, oarbbena Lisa ja Tobias lávlojn "Akkurat passe" ja Erlend ja Liam lávlojn "Parasitt".

  Ingebjørga Hábmeris lávlojn "Her e æ" lej nav dudálasj bessat oassálasstet dáj nuoraj musihkkagilfádallamijn.

 • Biebmadumguolle vuobdem lassánij dijmmá

  Guollimdirektoráhtta li båddåsasj lågojt almodam akvakultuvra hárráj dijmátjis.

  2021 lassánij biebmadumguolle vuobdem, 10,2 prosenta ienebu gå 2020. Luossavuobdem lassánam ienemusát ja duodden dasi jáddi ja bálddá. 94 prosenta majs vuobdeduvvin ålles 2021 lej luossa.

  Dáv tjállá Kyst og Fjord.