Hopp til innhold

Fra Keiino til «Disney»-stjerne: – Jeg måtte overvinne frykten

Marianne Pentha koret for Keiino da de joiket seg til Eurovison-finale. Nå er hun stemmen til «Elsa» i den samiske versjonen av storfilmen «Frost 2».

Marianne Pentha er stemmen til Elsa

GLAD: Marianne Pentha er stemmen til hovedkarakteren i Frost 2.

Foto: Disney/NRK/fotomontasje av NRK

Loga ášši sámegillii

– Det er utrolig stor stas og litt skummelt å ha en så stor rolle i denne historiske filmen, som er den første Disney-filmen på samisk noensinne, sier Pentha.

Det har vært mye hemmeligheter rundt den samiske versjonen av Disneys nye storfilm som heter «Jikŋon 2» på samisk.

Men nå avsløres skuespillerne i animasjonsfilmen.

Jikŋon 2 poster

JIKŊON 2 POSTER: Dá lea Jikŋon filmmá poster.

Foto: The Walt Disney Company Nordic

Overvinne egen frykt

At akkurat Marianne Pentha skulle snakke samisk i en slik storfilm var nemlig ingen selvfølge bare for en kort stund siden. Hun har aldri snakket samisk offentlig før.

– Dette var noe jeg møtte med veldig stor ærefrykt men også glede.

Her er skuespillerne i Jikŋon 2

Pentha som vokste opp i Os i Østerdalen, lærte ikke samisk som barn. Først i voksen alder ble hun nysgjerrig på å lære seg språket som hennes far, som er fra Kautokeino, snakker.

Hun forteller at hun alltid har følt seg samisk. Men språket var noe magisk hun bare drømte om å lære.

Den første «Frost» -filmen er en av de største animasjonsfilmene noensinne. Den har spilt inn nærmere 1,3 milliarder dollar.

Se en liten smakebit av «Jikŋon 2»

Synger sangene på samisk

Det er totalt ni sanger i filmen som er oversatt til samisk.

Marianne Pentha synger en strofe av den populære «Let it Go» sangen på samisk som er oversatt til «Lehkos nu».

Til «Frost» oppfølgeren har filmskaperne besøkt flere områder i Sápmi for å hente inspirasjon. Disney har også samarbeidet med blant annet Sametingene for å ivareta det samiske.

I traileren til filmen får vi se flere samiske elementer som kofter, trelavvoer og reinflokk.

Frozen-produsent Peter del Vecho hilser på sametingspresident Aili Keskitalo

OVTTASBARGGU: Peter del Vecho ja Sámediggepresideantta Aili Keskitalo.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Den samiske kulturen har en unik historie. Vi er svært interesserte i forskjellige innfallsvinkler, så vi kan prøve å lage filmer som appellerer universelt, sier Disneyregissør Peter Del Vecho.

Sara Margrethe Oskal har regissert skuespillerne i den samiske «Frost» filmen. Hun forteller at det har vært et spennende samarbeid med filmskaperne.

– Vi fikk strenge føringer på hva som kreves av skuespillerne. Vi måtte ikke bare finne flinke skuespillere men de måttet også synge godt og passe inn i karakterenes alder.

Få filmer på samisk

Det finnes få filmer på samisk. Derfor er denne filmen etterlengtet, spesielt blant samiske barnefamilier.

De samiske språkene er ifølge FN noen av de mest truede språkene i verden og trenger all hjelp de kan få.

Hovedrolleinnehaveren Marianne Pentha sier at hun har fått en «språkboost» i rollen som den samiske «Elsa».

– Filmen er universell og noe alle kjenner til. Å se filmer er en god måte å lære seg samisk på, sier hun.

Sámi artista lea Disney Elsa: – Fertejin balus beassat

Marianne Pentha lea ollu lávddiid alde lávlon, giđđat Keiino fárus Eurovision-finálas, dalle koaras. Dál lea son «Elsa» jietna Disney filmmas «Jikŋon 2».

Marianne Pentha er stemmen til Elsa
Foto: Disney/NRK/fotomontasje av NRK

– Lea hirbmat somá, muhto maiddái issoras oažžut nie stuorra rolla diekkár historjjálaš filmmas, mii lea Disney vuosttas filbma sámegillii, dadjá Pentha.

Uhccán lea suođđan Disney «Frozen II» filmma birra mii sámegillii guoddá «Jikŋon 2» nama.

Muhto dál de leat almmuhan neavttáraiid namaid.

Dá leat neavttárat Jikŋon 2 filmmas

Marianne Pentha lea jiellaha «Elsa» jietna. Muhto galggai ollu ovdal go duosttai lávket dása.

Ii goassige hállan sámegiela almmolaččat

Ii lean mihkkige diehttalasaid ahte aiddo son šaddá sámegiela hállat man ge filmmas. Son ii leat goassige ovdal hállan sámegiela earáid gullut.

– Dahken dan stuorra gudnedovdduin, muhto maiddái ávuin.

Geahča oasáža «Jikŋon 2» filmmas.

Pentha lea bajásšaddan Osas Østerdalenis, ii ge oahppan sámegiela mánnán. Easkka ollesolmmožin šaddagođii miella oahppat áhčis giela, áhčči guhte lea Guovdageainnus eret.

Son muitala ahte lea álo dovdan iežas sápmelažžan. Muhto giella lei dušše su niehkomáilmmis, ja juoga man áibbašii oahppat.

Vuosttas «Frozen» filbma lea okta máilmmi stuorámus animašuvdnafilmmain goassige. Dat lea buktán lagabui 1,3 milliárdda dollara tietnasa.

Lávlu sámegillii

Marianne Pentha lávlu oasaža bivnnuhis lávlaga «Let it go», mii sámegillii gohčoduvvo «Lehkos nu».

"Frozen" joatkagii leat filbmadahkkit fitnan máŋgga guovllus Sámis viežžan dihtii inspirašuvnna. Disney lea maiddái bargan ovttas sámedikkiiguin vuhtii váldin dihtii sámi beliid. Go máinnustit filmma, de čájehit sámi erenoamášvuođaid nu go gávttiid, muorralávuid ja bohccuid.

– Sámiin lea erenoamáš historjá. Mii hálidat máŋgga láhkai geahččat áššiid vai nagadivččiimet ráhkadit filmmaid mat viidát geasuhit, dajai Peter Del Vecho NRK:i 2018:s.

Sara Margrethe Oskal lea buvttadan «Jikŋon 2"» filmma. Son dadjá ahte lea leamaš gelddolaš bargat ovttas filbmadahkkiiguin.

Sara Margrethe Oskal.

Sara Margrethe Oskal lea bagadalli Jikŋon 2 filmmas.

Foto: Roger Manndal / NRK

– Mii bagaduvvuimet nannosit das mii vurdo neavttáriin. Eat galgan dušše gávdnat čeahpes neavttáriid, muhto dat galge maiddái máhttit lávlut bures ja heivet karakteraid ahkái.

Uhccán filmmat sámegillii

Sámegillii leat uhccán filmmat ráhkaduvvon. Danne leat olusat vuordán dán filmma, erenoamážit sámegielat mánnábearrašat. ON dieđuid mielde gullet sámegielat daid gielaid searvái máilmmis mat leat lahka jávkka, ja mat danin dárbbašit veahki ceavzit.

Váldoneavttár Marianne Pentha dadjá iežas «Elsa» neavttašeami addán sutnje albma «giellaboost».

– Filbma heive buohkaide. Filmmaid geahččat lea buorre vuohki oahppat sámegiela, dadjá son.

Korte nyheter

 • Kristin Harila vuot gorŋgnen várrečohkkáide

  Finnmárkolaš Kristin Harila lea dál fitnán 11 daid 14 plánejuvvon várrečohkaide. Bearjadaga ija miel joavddái son Gasherbrum I (8080 moh) čohkii. Golbma beaivvi ovdal, borgemánu 8. Beaivvi gorŋgnii son gis Gasherbrum II (8034 moh). Várit leaba máilmmi 11. ja 13. Stuorámus várit. Harila aiggošii fitnát buot máilmmi váriin mat leat badjel 8000 mehter, ja ulbmil livčče dahkat dan guđá mánus ja guđa beaivvis.

 • SMAILI er månedens Urbi for juli

  Det er ikke så vanlig at artister gir ut musikk i juli. De er mer fokusert på festivalene.

  Likevel har samiske artister, som SMAILI, Agnete Saba og Cazoo, gitt ut låter som var i sterk konkurranse i juli.

  Til slutt fikk SMAILI tittelen som månedens Urbi med sin coverversjon av Rihannas «Rude Boy», rett foran nesen på Agnete og Cazoo.

  SMAILI er karasjokjenta Aili Kathrine Wergeland Teigmos DJ navn, som hun har begynt å bruke når hun gir ut coversanger.

  På Márkomeanno festivalen forteller hun til NRK Sápmi at hun koser seg med å lage coverlåter og at det er en del av hennes natur.

  – Det er sånn jeg startet, forteller hun.

  Videre forteller hun at det er en kunstnerisk frihet, fordi man mister litt av den kritiske røsten inni seg som sier «Nå må sangen være perfekt».

  – Den er allerede perfekt. Du må bare uttrykke deg, sier hun.

  Hør den nyeste musikken fra Sápmi på New Music Sápmi lista på Spotify.

  Aili sitter på scenen på Markomeanno iført sceneantrekk med sølje.
  Foto: Kolbjørn Norvang / NRK
 • SMAILI lea suoidnemánu Urbi

  Suoidnemánus ii leat nu dábálaš ahte artisttat almmuhit šuoŋaid, go sii leat johtimen festiválaid gaskkas.

  Lihkká leat sámi artisttat, nu go SMAILI, Agnete Saba ja Cazoo, almmuhan šuoŋaid mat ledje garra gilvvus dán háve.

  Maŋážassii nammaduvvui SMAILI suoidnemánu Urbin, Rihanna coveršuoŋain «Rude Boy», gaccaid bániid ovddabeale Agnete ja Cazoo.

  SMAILI lea Kárášjohkalaš Aili Kathrine Wergeland Teigmo DJ namma, ja son lea álgán geavahit dan go almmuha coveršuoŋaid.

  Márkomeannos muitalii NRK Sápmái ahte son liiku ráhkadit coveršuoŋaid, ja ahte dat lea šaddan oassin sus.

  – Dat lea nu mun álgen, son muitala.

  Viidásat muitala ahte dat addá sutnje veahá dáiddalaš friddjavuođa. Dat siskkáldas kritihkka jávká.

  – Don it dárbbaš smiehtat ahte galggat čállit perfeakta lávlaga, go dat lea jo perfeakta, son lohká.

  Guldal ođđaseamos sámi musihkka New Music Sápmi listtus Spotifyas.

  Sammensatt bilde av artisten Aili i forskjellige situasjoner.
  Foto: Kolbjørn Norvang / NRK