Fovsen Njaarke tapte igjen

Vindkraftverkene på Fosen nekter ikke samene reindrift i området. Vindkraftutbyggingen er dermed ikke i strid med internasjonale konvensjoner, slik lød dommen fra Frostating lagmannsrett. Men dommen tilsier at beiteområdene rundt Storheia og Roan vindkraftverk er tapt. Dermed legger lagmannsretten opp til at Fovsen Njaarke må gå over til fôring på vinteren. Reineierne skal få utbetalt de kostnadene dette medfører, av utbygger. Saken gjelder en skjønnsak som gikk i tingretten i Trondheim i desember 2019. Dommen var opprinnelig ventet i slutten av januar 2020 men kom i dag.

Bilde fra Frostating lagmannsrett, Fovsen Njaarke sammen med advokatene
Foto: Biret Ravdna Eira / NRK