Hopp til innhold

Zlatan har kastet seg inn i vindkraftdebatt

– Hvor lurt er det å ødelegge så stort naturområde, skriver Zlatan Ibrahimović på Twitter. Forsker tror fotballproffens engasjement kan påvirke folks syn på saken.

Zlatan

MILAN-PROFF: Den svenske superspissen Zlatan Ibrahimovic (39) spiller til vanlig for italienske AC Milan.

Foto: Spada / Spada/LaPresse

I Offerdalen i Jämtland planlegges en av Sveriges største vindkraftverk. En sak som så langt stort sett har skapt engasjement lokalt.

Nå har saken imidlertid nådd et større publikum.

På Twitter har den svenske superspissen Zlatan Ibrahimović nemlig uttrykt skepsis til utbyggingen.

Denne teksten delte han med sine 7,4 millioner følgere:

Laster Twitter-innhold

Ifølge den svenske avisa Jämtlands tidning (ekstern lenke) har Milan-proffen kjøpt over 1000 hektar med mark og fjellområder i Jämtland. Ifølge avisa har han store planer for å utvikle i området.

På noen timer hadde flere hundre kommentert innlegget. Flere enn 2500 har likt tweeten.

Mange takker Ibrahimović for å belyse dette, deriblant reindriftssamene i Njaarke Sameby. De kan miste store beitearealer til det planlagte vindkraftverket.

Hjelp fra uventet hold

Samebyens leder Pär Nilsson er glad for denne støtten fra noe uventet hold.

– Velkommen på laget Zlatan, det er kanonbra og det kommer til å få saken til å bli bedre belyst i media, svarer Nilsson på fotballproffens tweet.

Mann i skogen.

LYKKELIG: Lederen i Njaarke Sameby, Pär Nilsson er glad for Zlatans støtte i vindkraftdebatten.

Foto: Fredrik Vestberg / Sveriges Radio

Dersom tap av beiteland blir så stort som dagens planer tilsier, så er det slutten for reindrifta, hevder Nilsson overfor NRK.

– Det er rett og slett døden for oss. Denne parken kommer til å ta bort over halve vinterbeiteområdet vårt, sier han.

Han håper at Zlatan kan bidra til å stoppe dette.

– I og med at han engasjerer seg i det betyr det større oppmerksomhet rundt saken. Kanskje kommer flere til å få opp øynene for saken og støtte den, sier han.

– Drømmesituasjon

Anders Hauge Wien er forsker ved UiT Norges arktiske universitet.

Han tror det kan få betydning for saken at den svenske superstjernen engasjerer seg.

Anders Hauge Wien

SKAPER BLEST: – Det er en trend i verden at kjendiser ønsker å engasjere seg i noe mer meningsfylt enn det de i utgangspunktet er kjent for, forteller Anders Hauge Wien.

Foto: priv

– Han er jo en verdensstjerne og kan absolutt ha veldig stor innflytelse på slike saker. Folk som kanskje ikke har brydd seg om saken vil plutselig, fordi han bryr seg om det, ta stilling og ta samme side som han, sier han.

Og når reindrifta i Sverige først skulle få en kjendis med på laget, så er Zlatan definitivt den beste, mener forskeren.

– Jeg tror det er en drømmesituasjon i forhold til å kunne påvirke, og endre opinionen i forhold til saken de fronter. De kunne nesten ikke fått en bedre talsperson. Han er jo en som mange ser opp til, sier Hauge Wien.

Korte nyheter

 • MDG tar opp Fosen-saken i kontroll og konstitusjonskomiteen

  Miljøpartiet De Grønne har løftet Fosen-saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Komiteen skal bestemme neste uke hvordan det skal følges opp videre.

  – En av grunnene til at vi vil ta opp Fosen-saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen er fordi urfolks rettigheter er vedtatt på Stortinget, som en del av at Norge har tatt inn menneskerettighetene i norsk lov. Når regjeringen ikke etterkommer høyesterettsdommen, bryter de med dette stortingsvedtaket, sier Lan Marie Berg, nestleder i MDG.

  MDG mener at regjeringen bør ta det alvorlig at Den norske Dommerforeningen er bekymret.

  – Vi mener at Fosen-saken er viktig for tilliten til rettsstaten. Det er en viktig prinsipiell sak for hvordan staten skal forholde seg til ikke bare urfolks rettigheter, men alle innbyggeres rettigheter. Derfor valgte jeg også å lese opp et innlegg på vegne av Ella Marie Hetta Isaksen i februar da Stortinget diskuterte saken i forbindelse med aksjonene som var da, sier Berg.

  Lan Marie Nguyen Berg
  Foto: Robert Rønning / Robert Rønning / NRK
 • Orohat illuda go FeFo ii hálit bieggafápmorusttega

  Lágesduottar orohat illuda dál go FeFo celkkii ahte Europa stuorimus plánejuvvon bieggafámurusttet ii dattege leat bures boahtin Vuoŋjalraššii, Rásttegáisái.

  Lágesduoddara boazodoalli Máret Laila Anti dadjá ahte dát lea hirbmat buorre ođas.

  – Dát lea illusáhka midjiide, go ákkastallet vel dan ahte háliidit váldit vuhtii boazodili, nu ahte dat gal lea hirbmat buorre ođas.

  Muhto vaikko lea doaivva, de Davvesiiddas dattege háliidit oažžut bieggafámu iežaset gildii

  – Mii háliidat duohtandahkat bieggafámu Davvesiidda gielddas, ja nu mii joatkkit dainna, dadjá Davvesiidda sátnejođiheaddji Sigurd Rafaelsen.

  Maiddai FeFo cealká ahte stáhtas lea vejolašvuohta bággolonistit dáid eatnamii

  – Soaitá ahte sii mearridit diktit sin bággolonistit eatnamiid, muhto eahpidan sii barget dan, dadjá FeFo stivrajođiheaddji Kurt Wikan.

  Boazodoallu ii ge jáhke ahte stáhta boahtá bággolonistit dáid eatnamii

  – Illá jáhkán ahte stáhta álgá bággolonistit go sihke eananeaiggát, geavaheaddjit ja vuoigatvuođaguoddit leat caggan. Illá jáhkán ahte stáhta arva dalle bággolonistit, dadjá Máret Laila Anti.

 • Statsministeren svarer på brev om Fosen-sak fra Den norske Dommerforening

  23. november sendte den Den norske Dommerforening brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre om Høyesteretts dom i Fosen-saken.

  Nå har statsministeren svart på brevet. I brevet forsikrer Støre at hans regjering gjør det de kan for å finne en løsning i denne svært komplekse saken.

  – Selv om staten ikke var part i saken, har staten en plikt til å rette opp i dette menneskerettsbruddet. Høyesterett har lagt til grunn at vedtakene er ugyldige, men avgjør ikke hva som skal til for å bringe situasjonen i tråd med SP artikkel 27.

  Støre skriver videre at han er enig i at de må finne en løsning så raskt som mulig, og forstår at mange, også dommerforeningen, er utålmodige. Han legger til at regjeringen også er det.

  – Det viktigste er likevel at vi sammen med de berørte reindriftsutøverne på Fosen finner gode og varige løsninger.

  Han skriver videre at det er gjennomført konsultasjoner med reindriftssamene og Sametinget om innholdet i et utredningsprogram.

  – Konsultasjonene ble avsluttet like før sommeren 2023 uten at man kom til enighet. For å forsøke å få på plass en løsning raskere enn det som er mulig med den varslede forvaltningsprosessen, tok olje- og energiminister Aasland i april 2023 initiativ til en meklingsprosess mellom reindriften og vindkraftselskapene.

  Støre skriver at det i utgangspunktet er reindriftsutøverne og vindkraftselskapene som er parter i meklingen. Han skriver og at staten imidlertid har vært tydelig på at staten også er villig til å bidra dersom det er tiltak på statens hånd som kan medføre at partene kan bli enige om en endelig avtale som sikrer at rettighetene etter SP artikkel 27 er ivaretatt.

  – Jeg vil understreke at det konkrete innholdet i meklingene er fortrolig. Mitt inntrykk er imidlertid at alle parter ved meklingsbordet har et reelt ønske om å komme til enighet, og vi håper fortsatt at løsningen finnes her. Når det gjelder selskapenes oppfølging av saken, herunder midlertidige tiltak på Fosen, så vises det til selskapenes offentlige redegjørelser om menneskerettigheter etter åpenhetsloven. Ansvaret for å sikre reindriftens rettigheter hviler uansett på staten. Behovet for nye forvaltningsvedtak vil avhenge av innholdet i en eventuell avtale mellom partene. Dersom meklingen ikke fører fram, vil vi sluttføre forvaltningsprosessen og fatte nye vedtak som sørger for å ivareta reindriftsutøvernes rettigheter

  Gahr Støre
  Foto: Frode Fjerdingstad / NRK