Hopp til innhold

Emilie (22) syns det er vanskelig å ha tillit til regjeringen

– Jeg synes det er vanskelig å ha tillit til en regjering når det pågår et menneskerettighetsbrudd, sier leder i samisk ungdomsorganisasjon. Sametingspresidenten mener forhåndssamtykke er løsningen.

Leder i Noereh, Emilie Biti-Jessen på Arendalsuka.

LEDER I NOEREH: Emilie Madelen Biti-Jessen ble valgt til leder for ungdomsorganisasjonen Noereh på landsmøtet 28.–30. april.

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

1. juni i år ble en 700 sider lang rapport med historier fra fornorskningen overlevert til Stortinget.

Rapporten er en historisk bestilling gjort av Stortinget, med mål om forsoning med samer, kvener, norskfinner og skogfinner etter en lang tid med fornorskingspolitikk.

Men selv om forsoningsarbeidet slår sprekker og mange tar til orde om manglende tillit til regjeringen, slukkes ikke kampånden.

– Man må se litt på de tingene som gjør det fint å være same. Som fellesskapet, som vi har sett veldig godt etter Fosen-aksjonene, sier leder i den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, Emilie Madelen Biti-Jessen.

Leder i Noereh, Emilie Biti-Jessen på Arendalsuka.

FØRSTE PANELSAMTALE: Leder i Noereh, Emilie Madelen Biti-Jessen hadde sin første panelsamtale på Arendalsuka.

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

– Svekker håpet

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) mener det eneste håpet for forsoning er å stoppe turbinene på Fosen.

– Det svekker håpet og muligheten til dialog. Det ødelegger hver eneste prosess vi har. Og så lenge menneskerettsbruddet får pågå, så får vi utfordringer i politikken ellers, sier Muotka.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) på Arendalsuka.

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Det fins ingen annen løsning, slår hun fast. Store saker med store uenigheter gjør det vanskelig å ha tillit, ifølge Muotka.

– Det er utfordrende. Noen av avgjørelsene som blir tatt, kan ødelegge våre muligheter.

Les også Muotka raser mot regjeringen: –Man kan ikke mekle seg vekk fra menneskerettsbrudd

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) på Arendalsuka.

Vil inkludere i viktige avgjørelser

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) har også deltatt i panelsamtaler om sannhets- og forsoningskommisjonens rapport under Arendalsuka.

– Mange unge samer og samer generelt forteller om svekket tillit til regjeringen. Hva tenker du om det?

Da er det viktig at vi tar både kommisjonsrapporten på alvor, og også den dialogen sametingspresidenten inviterer til, sier Jaffery til NRK.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffrey (Ap) på Arendalsuka.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Jaffery ble valgt til å lede Stortingets arbeid med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Det arbeidet fikk hun lede i hele tre uker og én dag, før hun ble kultur- og likestillingsminister.

Hun har også vært medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen og kjenner godt til arbeidet med Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Ministeren forteller om mange samtaler med sametingspresidenten om viktigheten av å ivareta det samiske.

– Og også å inkludere den samiske befolkningen i viktige avgjørelser. Det kommer jeg til å være opptatt av når vi diskuterer kunst og kultur som kulturminister.

Ønsker forhåndssamtykke

Amnesty Norge, Sverige og Finland har foreslått forhåndssamtykke. Det vil si at regjeringene må ha samers tillatelse før inngrep blir vedtatt.

Sametingspresidenten støtter forslaget. Free, Prior and Informed Consent, noe som er brukt i en rekke andre urfolksområder.

Det gir muligheten til å være med i diskusjoner før noe det blir vedtatt.

– Jeg syns det prinsippet er en mulig løsning, hvor vi kan finne fram til løsninger. Men det er nok ikke en enkel oppgave, det må jeg innrømme, sier Muotka.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) avviser ikke forslaget.

– Vi må ha en forhåndsorientert samtykke eller en skikkelig god dialog når vi nå skal gjøre de konkrete grepene, som eksempelvis Melkøya, sier han.

Paneldebatt om urfolkskamp og klimakamp på Arendalsuke

PANELDEBATT: Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR), politisk rådgiver i Amnesty Aili Keskitalo og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i paneldebatt om urfolkskamp og klimakamp under Arendalsuka.

Foto: Mona Solbakk

– Vanskelig å ha tillit

Emilie forteller at hun tror forsoningsarbeidet vil ta tid, men at det er mulig å oppnå.

Hun mener det er avgjørende at hele Norges befolkning vil ta del i det.

– Dette er et arbeid hvor både majoritetsbefolkningen og de gruppene rapporten omfatter må samarbeide om og sette seg inn i hvis vi skal klare å oppnå forsoning.

Likevel syns hun det er vanskelig å ha tillit til regjeringen slik situasjonen er nå.

– Jeg synes det er vanskelig å ha tillit til en regjering som ikke kommer med konkrete tiltak for å få slutt på det pågående menneskerettighetsbruddet i Norge, poengterer organisasjonslederen.

Frank Jørstad, Marte Hallem, Linn Iren Oland, Emilie Biti-Jessen, Silje Karine Muotka, Benjamin Jakobsen, Ann Kristin Kristensen og Svein Harberg.

Fra venstre Emilie Biti Jessen ved siden av sametingspresidenten under panelsamtalen med temaet «Fra fornorskning til forsoning» denne uken i Arendal.

Foto: Lena Marja Myrskog / NRK

Korte nyheter

 • Barnevernet i Kautokeino står ikke ubemannet

  Fredag ble det kjent at alle tre ansatte i barnevernstjenesten i Kautokeino kommune hadde sagt opp sine stillinger.

  Ifølge lokalradioen i Kautokeino, GLR er noe av grunnen økt trussel mot barnevernsinstitusjonen, og at de ansatte mener kommunen gjør lite for å beskytte dem.

  Merete Jenssen i barnevernstjenesten hos statsforvalteren i Troms og Finnmark mener det er en alvorlig situasjon.

  Og har derfor bedt om en nærmere redegjørelse og forventer svar fra kommunedirektøren på mandag formiddag.

  Ordfører i Kautokeino kommune, Anders Buljo sier situasjonen er utfordrende, men minner om at de ansatte har oppsigelsestid og at barnevernet dermed ikke står ubemannet.

  – De ansatte har oppsigelses tid på tre måneder. Da får kommunedirektøren god tid til å finne nye ansatte.

  Anders S. Buljo i valgdebatt i Kautokeino
  Foto: Marte Lindi
 • NTNU átnu máttsámiin ándagassii

  Norgga teknologalaš universitehta Tråantes, NTNU, ánui ikte máttasámiin ándagassii go muhtun sin dutkiin guhkká leat ovddidan boasttu dieđuid máttasámiid birra.

  – NTNU šálloša go ásahus ii leat ollašuhttán daid geatnegasvuođaid mat sis ge leat máttasámi álbmoga ektui. Sii leat meaddán ja dáid meattáhusain leat leamaš duođalaš váikkuhusat.

  Nu logai NTNU rektor Anne Borg máttasámi historjjá semináras Saemien Sijtes Snoases ikte.

  Muhtun NTNU historjjádutkit leat gitta ovddit čuohtejagi loahpageahčai dorjon Norgga etnográfalaš musea dološáigásaš oainnu máttasámiid ássama birra. Namalassii ahte máttasámit galget leat boahtán sin ássanguovlluide easkka maŋŋá go dáža boanddat ledje dohko ásaiduvvan.

  Dieid čuoččuhusaid leat earret eará arkeologalaš dutkamat mealgat dassái juo duššindahkan, muhto NTNU dutkit leat dattetge geardduhan daid dološ oainnuid.

  Ja vel dikkiin ge lea NTNU historjjádutki stáhta bealuštan dáid oainnuin eanageavahanáššiin máttasámi boazodolliid vuostá.

  Karl Erik Haug, guhte lea NTNU historjáprofessor ja instituhttajođiheaddji, lohká áddet bures dan go máttasámiin ii leat leamaš luohttámuš NTNU universitehtii.

  – Dát šaddá erenoamáš duođalaš ášši go universitehta historjjádutki lea geavahan iežas autoritehta jođihit almmolašvuhtii boasttu dieđuid máttasámi historjjá birra. Dán dagai vaikko gávdnojedje duođaštusat mat čájehit ahte čuoččuhusat eai doala deaivása, lohká Haug.

  NTNU geahččala dál njulget boasttuvuođaid.

  – Mis lea dál buorre gulahallan Saemien Sijten ja leat juo veahkkálagaid ohcamen ruđaid máttasámi historjjádutkamiidda.

  – Leat maid oahpaheaddjioahpahusas lasihan sámi sisdoalu ja muđuid ge lasihit sámi dutkamiid, lohká son.

  Saemien Sijte museahoavda, Birgitta Fossum, lea duđavaš NTNU šállošemiin.

  – Dajan juo njuolgga ahte máttasámiin ii leat leamaš áktánas luohttámuš dán universitehtii. Danne lea hui dehálaš ahte sis dál lea dáhttu njulget ášši ja nannejit máttasámi historjjádutkama, lohká son.

  Ii čága čihkosii ahte dát oainnut maid NTNU dutkit leat ovddidan, lea čuohcan garrasit máttasámiide, oaivvilda son.

  – Boasttu historjjálaš dieđut máttasámiid birra han leat ovtta nuppi dikkis ovddiduvvon. Dáid geažil leat máttasámit massán sin rivttiid, ja dat lea hui duođalaš ášši, lohká Fossum.

  Dál máttasámit doivot ahte sin historjjá ihtá oidnosii vai stuorraservvodat oažžu albma dieđuid sámiid birra.

  – Dat dagašii buori jos máttasámit dál besset vásihit ahte sin historjá, identitehta ja guhkes ássan máttasámi guovllus viimmat maid dohkkehuvvo Norgga almmolašvuođas, lohká Fossum.

  NTNU-rektor Anne Borg og museumsdirektør ved Saemien Sijte Birgitta Fossum
  Foto: Privat
 • NTNU-beklagelse: – Det er kjempeviktig

  – Vi kan jo si det rett ut at det sørsamiske samfunnet har ikke hatt veldig mye tillit til NTNU når det gjelder historieskriving. Derfor er beklagelsen fra NTNU kjempeviktig.

  Det sier Birgitta Fossum, som er museumsdirektør ved Saemien Sijte i Snåsa.

  På et seminar på Snåsa lørdag ba NTNU sørsamene om unnskyldning for at historikere ved universitetet representerte et syn på det samiske og bosettingsforhold som for lengst var faglig utdatert.

  Fossum er glad for at NTNU nå har tatt initiativ til å gjenreise tilliten. Hun oppfatter at sørsamene nå er forsiktige optimister i forhold til det som NTNU ønsker å bidra med.

  – Det at de har gått inn og sett på den skeive maktfordelingen som har vært, synes jeg er veldig bra. Det som ble presenteret på seminaret viser jo at disse forskerne ikke har tatt hensyn til noe annet enn det som understreker deres teori, om at samene var sent innvandrende til området.

  – Det at man nå ser det ansvaret som universitetet har hatt i dette og beklager, det lover godt for fremtiden, sier hun.

  Fossum håper at NTNU nå får til et godt samarbeid med det samiske samfunnet, for å komme videre og synliggjøre samisk historie på en god måte.

  Selv om dette initiativet fra NTNU ikke først og fremst kommer på grunn av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid, så er det viktig reparasjonsarbeid som må skje mellom sørsamene og NTNU, mener Fossum.

  – Det er jo en måte nå at det samiske samfunnet kan få en anerkjennelse for sin historie og sin identitet, og at man har en lang historie i det her området, sier hun.

  Dette er kanskje spesielt viktig i det sørsamiske området, der folk opplever hets fordi enkelte fortsatt trekker frem de utdaterte teoriene, som også forskere ved NTNU støttet, påpeker Fossum.

  Saken har også en alvorlig side som innebærer at dommer er avsagt på feil faktagrunnlag, minner hun om.

  – Den her historieskrivingen har jo vært brukt i rettssaker gang, på gang på gang. Man har mistet sine rettigheter fordi de her forskerne, som har vært skeiv i sin kildebruk, har fått komme til ordet, sier hun.

  Birgitta Fossum
  Foto: Marie Elise Nystad / NRK