Hopp til innhold

– Blir her til vi blir båret ut

Aksjonistene okkuperer fortsatt Olje- og energidepartementet: – Det er opp til makta hvor lenge vi blir her, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Ella Marie Hætta Isaksen og Aslak Heaika Hætta Bjørn i resepsjon i Olje- og energidepartementet.

AKSJON: Aslak Heaika Hætta Bjørn og Ella Marie Hætta Isaksen på gulvet i OED torsdag kveld.

Foto: NRK

Sammen med folk fra Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon og Natur og Ungdom, har 25-åringen fra Finnmark sittet i resepsjonen siden torsdag morgen.

– Vi har alle sagt at vi blir her til vi blir båret ut med makt, sier hun.

Bakgrunnen for aksjonen er en dom i Høyesterett som ble avsagt 11. oktober 2021.

Dommen slo fast at tillatelsen som ble gitt til byggingen av vindkraft på Fosen i Trøndelag, var ugyldig.

Demonstrantene mener konsekvensen av dommen er at vindturbinene må rives slik at reindriftsnæringen får tilbake områdene de har brukt.

Les også: 500 dager siden Fosen-dommen: Demonstrerer i departementet

Ella Marie Hætta Isaksen Stortinget
Ella Marie Hætta Isaksen Stortinget

Vurderer sikkerhetsrisikoen

Helt siden aksjonen startet torsdag morgen har departementets sikkerhetsorganisasjon, vurdert situasjonen fortløpende.

Fredag ettermiddag sier presseansvarlig Espen Evensen i DSS at de er opptatt av å legge til rette for at alle skal kunne ytre seg så lenge det ikke går utover sikkerheten for departementet.

– Hvor lenge demonstrantene kan oppholde seg i R5 avhenger derfor av en kontinuerlig vurdering av hvorvidt det er en sikkerhetsmessig risiko at de oppholder seg der, sier han.

Blir det aktuelt å be om bistand fra politiet for å få fjernet demonstrantene?

– Dersom det vurderes at demonstrasjonen utgjør en sikkerhetsmessig risiko, vil DSS be Oslo politidistrikt om støtte, svarer Espen Evensen.

Fosen-demonstrasjon utenfor OED i Oslo

DEMONSTRASJON: Departementet vurderer hele tiden om aksjonen utgjør en sikkerhetsrisiko.

Foto: NRK

– Tvinge oss til sultestreik?

Natt til fredag lå 13 demonstranter på gulvet i resepsjonen i Olje- og energidepartementet (OED). Bygget i Akersgata kalles R5.

Ingen fikk slippe inn med mat til disse.

Fredag morgen skrev Ella Marie Hætta Isaksen dette på Instagram:

«Flere ønsker å komme med mat til oss, og står klar med det utenfor, men vaktene slipper de ikke inn døren. Har de tenkt å tvinge oss til sultestreik?»

Senere på formiddagen åpnet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) opp for at demonstrantene fikk levert inn mat.

Det utføres sikkerhetskontroll. og maten gjennomlyses før den kan leveres til demonstrantene.

Ledende prest i Trefoldighetskirken, Pål Kristian Balstad, er blant de som har gitt mat til aktivistene.

– Disse ungdommene har ikke spist siden i går, og da DSS åpnet opp i dag for å levere mat i en time stilte vi med praktisk hjelp for å støtte det engasjementet de har for den vanskelige situasjonen på Fosen, sier Balstad til NRK.

Trefoldighetskirken støtter aksjonistene

MAT: Prest Pål Kristian Balstad (t.h.) kom med mat til demonstrantene fredag.

– Vekker sterke reaksjoner

Statssekretær i OED, Amund Vik (Ap), sier til NRK at han har forståelse for engasjementet.

– Denne saken vekker sterke reaksjoner. Det er viktig for oss å komme frem til et vedtak i disse sakene som gjør at vi kan overholde våre forpliktelser overfor reindriftsnæringa og samerettigheter.

– Men at det har tatt litt tid og det er beklagelig, men det er viktig at vi har en god prosess rundt dette, sier Vik til NRK.

Statssekretæren sier han ikke utelukker noe som helst med tanke på den videre prosessen.

Amund Vik (Ap), Olje- og energidepartementet.

JOBBER: Statssekretær Amund Vik i OED.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK.

Kravet fra aksjonistene og de berørte reindriftssamene er at turbinene rives.

– Vi vil ikke utelukke noen løsninger på det nåværende tidspunkt. Det vi jobber med nå er å fastsette et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne det endelige vedtaket til slutt, sier Amund Vik.

– Om det betyr at alle turbinene må ned, noen turbiner må ned eller andre avbøte tiltak, er for tidlig å si, men det er det arbeidet vi holder på med nå, sier statssekretæren.

NRK forklarer

Hva sier Fosen-dommen?

11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at statens vedtak om å tillate drift av vindkraftverk på Fosen i Trøndelag, var ugyldig.

Høyesterett mener vindkraftutbyggingen vil ha vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen.

Dette er brudd på menneskerettighetene. Høyesterett har ikke tatt stilling til om de omstridte vindmøllene må rives.

Truer eksistensen

Da Frostating lagmannsrett behandlet Fosen-saken i 2020 sa den:

«En isolert vurdering tilsier etter lagmannsrettens oppfatning av vindkraftverk på Storheia og Haraheia vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen.»

Høyesterett slo fast:

«Inngrepet vil etter dette på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen.»

Samlet effekt

Høyesterett mener inngrepet må ses i sammenheng både tidligere og planlagte tiltak:

«Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse».

«Spekulativt»

Høyesterett viser til lagmannsrettens syn om at reinen vil unnvike vindkraftverkene som er utbygd på Fosen:

«Etter lagmannsrettens syn vil det videre være «spekulativt» å legge til grunn av reinen vil venne seg til vindkraftverkene og senere ta områdene i bruk til beite.»

Det «grønne skiftet»

Høyesterett mener hensynet til «grønt skifte» og økt fornybar energiproduksjon, ikke kan veies opp mot reindriftens rett til kultur- og næringsutøvelse:

Hensynet til «det grønne skiftet» kunne vært ivaretatt ved å velge andre mindre inngripende utbyggingsalternativer, mener Høyesterett.

Redusert reintall

Høyesterett mener inngrepet gir vesentlig negativ effekt på økonomien:

«Utbyggingen vil på lengre sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder. Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig.»

Usikkert med fóring

Lagmannsretten mente vinterfóring av reinen kunne være en løsning.

Høyesterett mener derimot at slik fóring i om lag 90 dager hver vinter, avviker vesentlig fra tradisjonell, nomadisk reindrift:

«Slik saken er opplyst for Høyesterett, fremstår det videre som usikkert om et slikt opplegg er forenlig med reineiernes rett til å utøve sin kultur.»

Her er utviklingen i aksjonen:

Korte nyheter

 • Romssa Sámi Vissui virgáduvvon beaivválaš jođiheaddji

  Les på norsk.

  Jill Abelsen Olsen šaddá vuosttaš beaivválaš jođiheaddji Romssa Sámi Viesus. Dat boahtá ovdán preassadieđáhusas.

  Son bargagoahtá čakčat ja galgá joatkit ohcamin heivvolaš lanjaid Sámi Vissui.

  Abelsen Olsen lea ovdal bargan seniorráđđeaddin Našunala sámi gealboguovddážis (NASÁG).

  Jill Abelsen Olsen
  Foto: Privat
 • Ii muital reivve birra mas cuiggodit Bargiidbellodaga kultuvrra

  Les på norsk.

  Vuossárgga bođii ovdan VG:s ahte Bargiidbellodaga sámediggejoavku lea sádden reivve Bargiibellodaga njunušolbmuide mas cuiggodit kultuvrra bellodagas.

  Bargiibellodaga sámediggejoavku parlamentáralaš jođiheaddji Ronny Wilhelmsen ii muital eambo reivve sisdoalus.

  – In hálit kommenteret áššiid maid leat čállán reivves, daningo dat lea oassin Bargiibellodaga siskkáldas proseassas, ja buohkat fertejit dovdat oadjebasvuođa bellodagas muitalit iežaset oaiviliid. Dássážii lea reivve sisdoallu min siskkáldas dokumeanta Bargiidbellodagas, dadjá Wilhelmsen.

  Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK
 • Vil ikke kommentere kritikken til Arbeiderpartiets ledelse

  Loga sámegillii.

  Tidligere denne uka kom det frem i VG at Arbeiderpartiets sametingsgruppe har sendt et brev til Arbeiderpartiets ledelse der de kritiserer partikulturen.

  Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiets sametingsgruppe Ronny Wilhelmsen ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet.

  – Nå vil ikke jeg kommentere ting som vi har skrevet i brevet for det er en del av en intern prosess i Arbeiderpartiet, og alle må kunne føle seg trygg i partiet til å ytre det de ønsker. Enn så lenge er innholdet vårt interne dokument for Arbeiderpartiet, sier Wilhelmsen.

  Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat
  Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK