Forvirring om samiske språkpenger

- Jeg er forundret over at kommunestyret i Tana ikke ble fremlagt rapporten om tospråklighetsmidler som vi har utarbeidet, sier leder i kontrollutvalget Alf Steinar Børresen.

Kommunerevisor Bjørn Gustavsen og leder i kontrollutvalget i Tana, Alf S. Børresen.
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

- Jeg trodde at rapporten ville bli delt ut til kommunestyrepresentantene da de behandlet kommunens årsberetninge og -regnskap for 2007, sier Børresen.

Men i årsberetningen og -regnskapet for 2007 som var lagt frem på bordet, kom det ikke frem hvordan midlene er blitt brukt. Tana kommune ble i fjor tildelt fem millioner kroner av Sametinget til utvikling av samisk språk.

- Hvorfor får vi ikke vite hvordan disse pengene er blitt brukt, spurte Trond Are Anti i Norske Samers Riksforbund (NSR)/Samefolkets Parti (SfP).

Foreslå utsettelse

Han mente at dette måtte tas med i kommunens årsregnskap og - beretning. Derfor anbefalte kommunestyret å utsette behandlingen av saka til neste kommunestyremøte.

Arbeiderpartiets Ulf Ballo frarådet utsettelse.

- Men vi må ta lærdom av dette. For fremtiden bør kommunestyret få fremlagt en egen rapport om bruken av tospråklighetsmidlene, sa han.

Rådmann Jørn Aslaksen mente at utsettelse ville skape store problemer for Tana.

- I følge kommuneloven er vi pliktig til å levere inn årsberetning og -regnskap innen utgangen av juni måned.

Etter en pause trakk Anti utsettelsesforslaget.

- Dobbel bokføring

Høyres Kåre Breivik visste ikke om han skulle gråte eller le.

- Vi har flere ganger førsøkt å få lagt frem et regnskap for bruken av tospråklighetsmidlene. Men hver gang er vi blitt avvist. Nå er dette på kontrollutvalgets bord. Såvidt jeg vet, så sitter de med en oversikt over hvordan pengene er blitt brukt. Hvorfor blir ikke vi fremlagt dette? Skal dette fortsatt være hemmelig, spurte han.

- Det er ikke slik at pengene ikke er i regnskapet. De er der, repliserte Senterpartiets Einar Johansen. Og la til:

- Hvis vi skal føre et eget regnskap for det samiske, har vi begynt med dobbel bokføring.

Spørsmålet er såre enkelt, mente Kåre Breivik.

- Vi ønsker ikke å vite annet enn hvordan pengene er blitt brukt i forhold til Sametingets forutsetninger. Hvis Sametinget synes at kommunen oppfyller vilkårene, så er det okey. Verre er det ikke, fremholdt Breivik.

- Men i våre vedtak står det ingenting om at pengene skal brukes til bankrenter og låneavdrag slik det er kommet frem i media den siste tia.

Høring med administrasjonen

I salen satt leder av kontrollutvalget Alf Steinar Børresen og kommunerevisor Bjørn Gustavsen. Ordføreren ba Børresen fortelle hvor langt kontrollutvalget er kommet i sitt arbeid.

- Det har vært vanskelig å få lagt frem alt det vi ønsker. Derfor har vi nå bedt en egen høring med kommuneadministrasjonen, fortalte Børresen.

Kontrollutvalget har bedt en oversikt for årene 2005, 2006 og 2007, men fremlagt kun for de to siste årene.

- Av en bevilgning på 4,9 millioner i 2006, finner vi at det er inntektsført 2,9 millioner kroner i regnskapet, sa Børresen.

I 2007 har kommunen brukt 3,062 millioner kroner av samiske språkmidler til å betale bankrenter, låneavdrag og driftsutgifter på bygg.

Sametingspresident Egil Olli mener tviler på at dette er i forhold til Sametingets forutsetninger. Nå vil han ha en full evaluering av språkpengebruken

Rapporteringsplikt

Sametinget har ikke fremmet krav om regnskapsføring ved tildelingen for 2005 og 2006. Fra og med 2007 har Sametinget fremmet krav om regnskap for bruk av midlene. Fristen er satt til 1. februar 2008.

- Dersom rapportering ikke er mottatt i Sametinget innen 1. august, kan ikke kommunen påregne driftsstøtte fra Sametinget påfølgende budsjettår, går det fram av rapporten som kontrollutvalget har laget for bruken av tospråklighetsmidlene.