Hopp til innhold

Forvirring om samiske språkpenger

- Jeg er forundret over at kommunestyret i Tana ikke ble fremlagt rapporten om tospråklighetsmidler som vi har utarbeidet, sier leder i kontrollutvalget Alf Steinar Børresen.

Kommunerevisor Bjørn Gustavsen og leder i kontrollutvalget i Tana, Alf S. Børresen.
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

- Jeg trodde at rapporten ville bli delt ut til kommunestyrepresentantene da de behandlet kommunens årsberetninge og -regnskap for 2007, sier Børresen.

Men i årsberetningen og -regnskapet for 2007 som var lagt frem på bordet, kom det ikke frem hvordan midlene er blitt brukt. Tana kommune ble i fjor tildelt fem millioner kroner av Sametinget til utvikling av samisk språk.

- Hvorfor får vi ikke vite hvordan disse pengene er blitt brukt, spurte Trond Are Anti i Norske Samers Riksforbund (NSR)/Samefolkets Parti (SfP).

Foreslå utsettelse

Han mente at dette måtte tas med i kommunens årsregnskap og - beretning. Derfor anbefalte kommunestyret å utsette behandlingen av saka til neste kommunestyremøte.

Arbeiderpartiets Ulf Ballo frarådet utsettelse.

- Men vi må ta lærdom av dette. For fremtiden bør kommunestyret få fremlagt en egen rapport om bruken av tospråklighetsmidlene, sa han.

Rådmann Jørn Aslaksen mente at utsettelse ville skape store problemer for Tana.

- I følge kommuneloven er vi pliktig til å levere inn årsberetning og -regnskap innen utgangen av juni måned.

Etter en pause trakk Anti utsettelsesforslaget.

- Dobbel bokføring

Høyres Kåre Breivik visste ikke om han skulle gråte eller le.

- Vi har flere ganger førsøkt å få lagt frem et regnskap for bruken av tospråklighetsmidlene. Men hver gang er vi blitt avvist. Nå er dette på kontrollutvalgets bord. Såvidt jeg vet, så sitter de med en oversikt over hvordan pengene er blitt brukt. Hvorfor blir ikke vi fremlagt dette? Skal dette fortsatt være hemmelig, spurte han.

- Det er ikke slik at pengene ikke er i regnskapet. De er der, repliserte Senterpartiets Einar Johansen. Og la til:

- Hvis vi skal føre et eget regnskap for det samiske, har vi begynt med dobbel bokføring.

Spørsmålet er såre enkelt, mente Kåre Breivik.

- Vi ønsker ikke å vite annet enn hvordan pengene er blitt brukt i forhold til Sametingets forutsetninger. Hvis Sametinget synes at kommunen oppfyller vilkårene, så er det okey. Verre er det ikke, fremholdt Breivik.

- Men i våre vedtak står det ingenting om at pengene skal brukes til bankrenter og låneavdrag slik det er kommet frem i media den siste tia.

Høring med administrasjonen

I salen satt leder av kontrollutvalget Alf Steinar Børresen og kommunerevisor Bjørn Gustavsen. Ordføreren ba Børresen fortelle hvor langt kontrollutvalget er kommet i sitt arbeid.

- Det har vært vanskelig å få lagt frem alt det vi ønsker. Derfor har vi nå bedt en egen høring med kommuneadministrasjonen, fortalte Børresen.

Kontrollutvalget har bedt en oversikt for årene 2005, 2006 og 2007, men fremlagt kun for de to siste årene.

- Av en bevilgning på 4,9 millioner i 2006, finner vi at det er inntektsført 2,9 millioner kroner i regnskapet, sa Børresen.

I 2007 har kommunen brukt 3,062 millioner kroner av samiske språkmidler til å betale bankrenter, låneavdrag og driftsutgifter på bygg.

Sametingspresident Egil Olli mener tviler på at dette er i forhold til Sametingets forutsetninger. Nå vil han ha en full evaluering av språkpengebruken

Rapporteringsplikt

Sametinget har ikke fremmet krav om regnskapsføring ved tildelingen for 2005 og 2006. Fra og med 2007 har Sametinget fremmet krav om regnskap for bruk av midlene. Fristen er satt til 1. februar 2008.

- Dersom rapportering ikke er mottatt i Sametinget innen 1. august, kan ikke kommunen påregne driftsstøtte fra Sametinget påfølgende budsjettår, går det fram av rapporten som kontrollutvalget har laget for bruken av tospråklighetsmidlene.

Korte nyheter

 • Dán jerre olbmot go NRK vástidii álbmotbeaivve gažaldagaid

  Lea šaddan árbevierrun ahte NRK vástida gažaldagaid álbmotbeaivve birra juohke 6. guovvamánu. Nu maid dán jagi.

  Dá ledje dat dábáleamos gažaldagat.

  1. Manne gohčoduvvo "našunálabeaivin" dárogillii?

  Dárogillii lea «našuvdna»-sánis moadde mearkkašumi. Earet eará olmmošjoavku geain lea oktasaš kultuvra ja identitehtadovdu. Nu lea ge sápmelaččain, ja danin gohčodat našunálabeaivin dárogillii.

  2. Gávtti birra

  Gávtti birra bohtet ge ollu gažaldagat, ja olbmot geat eai dovdda gáktevieruid háliidit oahppat.

  3. Manin álbmotbeaivi ii leat friijabeaivi Norggas?

  Oanehis vástádus lea danin go politihkkárat eai leat mearridan ahte nu galgá leat. Vaikko NRK diibmá čađahii miellaiskama mii čájehii ahte sullii bealli álbmogis dorjot dan jurdaga.

  4. Galle sámegiela gávdnojit?

  Otne gávdnojit logi sámegiela. Buot min gielat leat Unesco listtus áitojuvvon máilmmigielain.

  Lihkká bargojuvvo miehtá Sámis ahte loktet min gielaid fas.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Flere fly innstilles grunnet dårlig vær

  Uværet i nord fører til flere innstilte fly.

  Det gjelder Widerøes avganger fra Tromsø lufthavn til Hasvik, Hammerfest, Andenes, Bodø og Harstad/Narvik, ifølge en oversikt fra Avinor.

  Fra Harstad/Narvik lufthavn innstilles også Widerøes avganger til Trondheim, Andenes, Tromsø og Bodø.

  Fra Andøya lufthavn innstilles avgangene til Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik.

 • Britisk oljegigant håver inn penger og bremser satsing på fornybar energi

  Den britiske oljegiganten BP tjente rekordmye penger i fjor, etter at Russlands invasjon av Ukraina sendte olje- og gassprisene til værs.

  Selskapet meldte tirsdag om et justert resultat, ekskludert engangsutgifter, på 27,7 milliarder dollar i 2022.

  Dette var ny rekord. Selskapet fikk imidlertid en svært stor engangskostnad da det trakk seg ut av Russland – over 24 milliarder dollar.

  Etter skatt endte derfor BP med et underskudd på 2,5 milliarder dollar.

  Tidligere har selskapet hatt en målsetting om et 40 prosents kutt i oljeproduksjonen – kombinert med kraftig satsing på fornybar energi – innen 2030. Nå sikter i stedet BP mot en 25 prosents reduksjon sammenlignet med nivået i 2019. (NTB)