Hopp til innhold

Visepresidentkandidaten ute

Visepresidentkandidat ute av Sametinget.

Sametinget høstbilde

AP mistet mandat etter endelig telling.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

I dag er de endelige resultatene fra Ávjovarri og Gáisi valgkrets kommet. Ifølge mandatoversikt på valgresultat.no, så har Arbeiderpartiet mistet en mandat på Sametinget. Dette fører til at selveste visepresidentkandidat Johan Vasara mister plassen.

Her er de nye tallene fra departementet:

Ávjovári valgkrets

Liste

Opptalte stemmer

%-vis fordeling

Antall representanter

ARJA

479

18,3

2

DNA

332

12,7

1

FRP

113

4,3

0

H

92

3,5

0

JOHT

344

13,2

1

NSR

587

22,4

3

KRF

42

1,6

0

SAB

99

3,8

0

SP

66

2,5

0

V

50

1,9

0

BLANKE

14

0,5

0

EL

133

5,1

0

FASTB

264

10,1

1

Andre

0

0,0

-

Frammøte

2615

72,2

8

Antall stemmeberettigede: 3623

Aili Keskitalo og Johan Vasara

Aili Keskitalo og Johan Vasara

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSR er meget fornøyd

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo er meget fornøyd etter den endelig tellingen, men hun er litt usikker på om tallene stemmer.

– Klart dette er en gledens dag for NSR, vi er meget fornøyd. Det står i departementets sider at vi har fått en ekstra mandat, men jeg vet ikke om jeg tørr å stole på de tallene, sier en glad Keskitalo rett etter at de endelige resultatene er offentliggjort.

Disse resultatene fører til at NSR i Ávjovárri får tre mandater inn på Sametinget. NSRs nye mandat som kommer inn er Laila Nystad. NSR har da totalt 15 mandater inne på Sametinget, sammen med Samefolkets parti.

NRK Sápmi har prøvd å få kontakt med APs visepresident kandidat Johan Vasara, men har ikke lykkes med det.

Korte nyheter

 • Feil i svarbrev om valgmanntallet - Sametinget beklager

  Sametinget sendte i april feilaktige svarbrev til personer som hadde søkt om opptak i valgmanntallet. Den norske versjonen ble formulert som avslag, og ikke som en anmodning til å sende flere opplysninger.

  Plenumsleder Tom Sottinen (Ap) informerte sametingspresidenten tirsdag om hva som har gått galt og innrømmer dårlig kvalitetssikring.

  – Som vi også har sagt tidligere så var det rett og slett manglende kvalitetssikring av brevene som ble sendt ut fra oss og det er jo bare å beklage, sier Sottinen.

  Plenumslederen sier at Sametinget vil sjekke hva som har skjedd og hvorfor det var feil i den norske versjonen, men ikke i den samiske tekstversjonen.

  Omtrent 250 personer har fått feilaktig avslag på deres søknad etter at Sametinget skjerpet kontrollen av opptak i valgmanntallet der de nå ber om tilleggsinformasjon til søknadene.

  Sametingets største opposisjonsparti, Nordkalottfolket, gjorde oppmerksom på feilen allerede i april. Under plenumsmøtet tirsdag ga partiet muligheten til å rydde opp i saken.

  – Vi har vært fortvilet og irritert fordi de ikke har villet å ta ansvar, ikke på møtet i går heller. Men vi ga et tydelig råd om at dersom de vil ha orden og roe ned situasjonen så må man beklage de feil som er gjort. Det gjorde de i dag, og det er veldig bra, sier parlamentarisk leder i Nordkalottfolket Torill Bakken Kåven.

 • Deanu gieldda árvvoštallá čuoččáldahttit ášši máŋga olbmo vuostá korrupšuvdnaášši maŋŋel

  Deanu gielddadirektevra háliida geahčadit vejolašvuođa gáibidit buhtadusa eanet go dan guovtti olbmos geat leaba dubmehallan Deanu-áššis.

  Suoidnemánus, diimmá, dubmehalaiga ovddeš IT-hoavda Deanus ja fitnodateaiggát Hámmáris njeallje ja vihtta jagi giddagassii okta dain stuorámus beahttimis ja korrupšuvdnaáššiin Norgga gielddas.

  Soai leigga badjelaš 20 millijovnna ruvnnu suoládan Deanu gielddas, ja dan ferteba logi jagis máksit ruovttuluotta gildii.

  Dál jearrá gielddadirektevrra Inger Eline Eriksen Fjellgren gieldda politihkkáriin ahte berrego gieldda gáibidit vel eanet buhtadusa dán guovtti dubmehallan olbmos. Buhtadus beahttima ovddas dan áigodagas ovdal go leaba dubmehallan.

  Duogáš dása lea go politiijat eai leat dutkan ášši ovdal go logi jagi dás ovdal.

  Fjellgren čállá ahte son bivdá ášši loktejuvvot politihkalaš dássái, go das lea prinsihpalaš karakteara. Son háliida ahte politihkkárat galget mearridit háliidit go iskkadeami dahje guorahallama mii sáhttá čielggadit ahte leatgo earát geain gieldda sáhttá gáibidit buhtadusa, stuorra rihkkuma dihte.

  Opposišuvdnapolitihkkár gielddas, Børre Steinar Børresen (Gurutbellodagas) dadjá NRK:i ahte sávvá bures boahtima olgguldas guorahallamii.

  – Mun lean ovtta oaivilis gielddadirektevrrain das ahte mii fertet gávdnat áibbas loahpalaš čovdosiid dán áššis, lohká Børresen.

  Deanu sátnejođiheaddji, Helga Pedersen, ii muital maid son oaivvilda áššis ovdal go ovdagoddejoavkkus lea ságastallan dan birra.

  Pedersen lea ovdal leamaš eahpádusas geavahit eambbo áiggi gieldda beahttináššái.

 • Slik foreslår rapporten å motvirke samehets, ifølge kommisjonsmedlem

  Liv Inger Somby, medlem av Sannhets- og forsoningskommisjonen, forteller at kommisjonen har lagt frem forslag til hvordan man kan motvirke samehets i sin rapport.

  Hun peker blant annet på forslaget om å opprette en nasjonal handlingsplan mot samehets. Det er et tiltak som Sametingsrådet først la frem for regjeringen i 2022. Nå ber Sametingsrådet regjeringen om å komme på banen.

  – I tillegg foreslår vi at det opprettes et eget nasjonalt kompetansesenter med ansvar for forskning, kompetanse og kunnskapsformidling. Det er naturlig at dette kommer til å være en viktig del av det å bearbeide sårene i det samiske samfunnet. Samtidig har kommisjonen bedt om at man ser på hvilke deler av Sápmi som lider av netthets og annen hets, sier Somby.

  Loga sámegillii.

  Sannhets- og forsoningskommisjonen overrekker rapporten. Kommisjonsmedlem Liv Inger Somby.
  Foto: Torgeir Varsi / NRK Sápmi