Hopp til innhold

Visepresidentkandidaten ute

Visepresidentkandidat ute av Sametinget.

Sametinget høstbilde

AP mistet mandat etter endelig telling.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

I dag er de endelige resultatene fra Ávjovarri og Gáisi valgkrets kommet. Ifølge mandatoversikt på valgresultat.no, så har Arbeiderpartiet mistet en mandat på Sametinget. Dette fører til at selveste visepresidentkandidat Johan Vasara mister plassen.

Her er de nye tallene fra departementet:

Ávjovári valgkrets

Liste

Opptalte stemmer

%-vis fordeling

Antall representanter

ARJA

479

18,3

2

DNA

332

12,7

1

FRP

113

4,3

0

H

92

3,5

0

JOHT

344

13,2

1

NSR

587

22,4

3

KRF

42

1,6

0

SAB

99

3,8

0

SP

66

2,5

0

V

50

1,9

0

BLANKE

14

0,5

0

EL

133

5,1

0

FASTB

264

10,1

1

Andre

0

0,0

-

Frammøte

2615

72,2

8

Antall stemmeberettigede: 3623

Aili Keskitalo og Johan Vasara

Aili Keskitalo og Johan Vasara

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSR er meget fornøyd

NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo er meget fornøyd etter den endelig tellingen, men hun er litt usikker på om tallene stemmer.

– Klart dette er en gledens dag for NSR, vi er meget fornøyd. Det står i departementets sider at vi har fått en ekstra mandat, men jeg vet ikke om jeg tørr å stole på de tallene, sier en glad Keskitalo rett etter at de endelige resultatene er offentliggjort.

Disse resultatene fører til at NSR i Ávjovárri får tre mandater inn på Sametinget. NSRs nye mandat som kommer inn er Laila Nystad. NSR har da totalt 15 mandater inne på Sametinget, sammen med Samefolkets parti.

NRK Sápmi har prøvd å få kontakt med APs visepresident kandidat Johan Vasara, men har ikke lykkes med det.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen