Hopp til innhold

Forventer ikke mer penger til Sametinget

Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

– Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der. Vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover. Derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

– Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

– Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter. Det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen.

Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd, og at alle bør bli flinkere, nå når det er vanskelige tider.

Toril Bakken Kåven
Foto: Nils-John Porsanger / NRK

Korte nyheter

 • Eamiálbmot Australia seattaliide

  Austrália guovddášbáŋku áigu rievdadit ruhtaseattaliid ja gudnejahttit eamiálbmogiid dan sadjái brihttalaš moneárka. Dán rádjai lea Austrália ruhtaseattaliin leamaš govva brihttalaš dronnegis, muhto maŋŋá truvnno molsuma de leat mearridan baicce gávdnat eamiálbmot symbola mii gudnejahttá sin eamiálbmogiid.

  Ruhtaminttain gal galgá leat govva brihttalaš gonagas Charles:s. Eamiálbmot symbola boahtá viđa dollár seattalis, nu čállá NTB.

 • Heajos dálki dagahan heajos guollebivddu

  Ođđajagimánu heajos dálkki geažil eai sáhttán bivdit guliid, ja nu fertejedje guollefatnasat leat gáttis.

  Dássážii dán jagi leat buktán 38 proseantta unnit guoli go diibmá seamma áigodagas, nu čájehit Norges Råfisklag logut.

  Goitge lea Finnmárku bajimusas statistihkas Davvi-Norggas, Oarje-Finnmárkkus leat buktán 415 tonna guoli, ja nubbin lea ges Nuorta-Finnmárku.

  Fiskebåter til kai i Båtsfjord.
  Foto: Bård Wormdal / NRK
 • Manná maŋás bellodatmihtideamis

  Bargiidbellodat manná maŋos bellodatmihtideamis, maid Norstat lea dahkan NRK ja Aftenposten ovddas.

  Go olbmuin jerret maid áigot jienastit suohkanválggas ja Stuoradiggeválggas, de manná Bargiidbellodat maŋos guvttiin proseantačuoggáin.