Hopp til innhold

Forventer at Saemien Sijte prioriteres på statsbudsjettet

– Det er et veldig tydelig signal fra Kulturdepartementet at det nå skal bygges, når man har satt en kostnadsramme for nybygg. Det gjør at det kan finnes håp om at man bevilger en oppstartsbevilgning, sier direktør i Saemien Sijte Birgitta Fossum.

Birgitta Fossum

Direktør for sørsamisk museum og kultursenter Saemien Sijte Birgitta Fossum

Foto: Kjell Roger Appfjell

Regjeringen legger i morgen, onsdag 7. oktober, fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016.

– Vi er inne i en prosess der vi skal se på forskjellige aspekter med utbyggingsprosessen akkurat nå, så vi håper at man kommer med en oppstartsbevilgning, sier direktør for sørsamisk museum og kultursenter Saemien Sijte Birgitta Fossum.

Samtidig er de blitt skuffet så mange ganger før at de nesten ikke tør å ha for store forhåpninger.

–​ Vi har vært med noen ganger før og ventet på statsbudsjettforslaget, så man kan si det sånn at vi er forsiktige optimister.

Måtte nedskjære prosjektet

De siste 25 år er det blitt jobbet med å realisere et nytt sørsamisk museumsbygg på Snåsa i Nord-Trøndelag. Slik situasjonen er i dag er de lokalisert i et for lite hus, noen jobber i brakker utenfor senteret og de lagrer sørsamenes kulturarv i en gammel NATO-bunker.

Saemien Sijte

Saemien Sijte har for lite plass og har måttet ta i bruk brakker for å få mer plass.

Foto: Kjartan Trana / NRK Trøndelag

Saemien Sijte ble skuffet i fjor da regjeringen kom med forslaget til statsbudsjett 2015. Det var ikke avsatt penger til nytt Saemien Sijte. Men etter budsjettforhandlingene fikk senteret likevel 3,5 millioner kroner til å jobbe videre med byggeprosjektet .

Etter et møte med kulturdepartementet i mars i år ble det klart at kostnadene på bygget må reduseres og i mai ble det klart at kulturdepartementet har bedt Statsbygg om å starte planlegging av en utbygging på tomta Saemien Sijte i dag ligger . Men Saemien Sijte er langt fra byggeklar ennå.

Bedt om hurtigere prosess

– Det blir en ny omgang. Det bygget som lå i forrige prosjekt er skrinlagt, så det vil bli en ny runde med entreprenører for å få et bygg som passer i kostnadsrammen. Prosjektet er satt tilbake, men vi har bedt om at det må bli en hurtigere prosess, sånn at man ikke går en ny runde med arkitektkonkurranse, og så et forprosjekt. De tre millionene vi fikk i fjor rekker ikke langt, de er mest brukt for å få i gang neste prosjekt, så vi håper at det kommer en startbevilgning på budsjettet 2016 så vi kan fortsette jobben og komme i gang med tomtearbeidet, sier Fossum.

Hun håper at prosessen går så fort at de på slutten av 2016 eller begynnelsen av 2017 kan begynne å bygge.

– Men det kreves midler for å komme dit, sier Fossum.

Korte nyheter

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK
 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM