NRK Meny

Forventer at avtalen forkastes

Sametinget gjorde i dag et enstemmig vedtak om å be både Storting og regjering om å forkaste Tana-avtalen. Bakgrunnen er stor misnøye om forhandlingsresultatet etter forhandlingene mellom Norge og Finland om reguleringen av fisket i Tanavassdraget. Leder av NSR og sametingsrepresentant Beaska Niillas er fornøyd med enigheten.