Hopp til innhold

Forundret over kritikken mot sametingspresidenten

Tidligere statssekretær for samiske saker, Ellen Inga O. Hætta er forundret over kritikken sametingspresidenten får i forbindelse med at hun har deltatt på private bedrifters arrangement.

Ellen Inga O. Hætta
Foto: NRK

GULDAL: Ovddeš stáhtačálli hirpmástuvvan

Sametingspresident Aili Keskitalo har i vinter "kastet glans" over to kommersielle begivenheter. Hun deltok blant annet på mobiloperatørens Chess sin fem årsdag, som ble feiret tidligere i uka.

Det har opposisjonen på Sametinget reagert på og de mener at presidenten svekker Sametingets uavhengighet.

- Bra og nødvendig

Ellen Inga O. Hætta - som i dag er reindriftssjef - synes det er både bra og nødvendig at Sametingets president synliggjør bedrifter som bryr seg om det samiske.

- Da jeg var i regjeringssystemet ble vi invitert både hit og dit og deltok de gangene vi hadde anledning til det. Det må være slik, og jeg synes det er synd hvis sametingspresidenten bare skal klage over det dårlige i det samiske samfunn. Hun må glede seg når det går bra med bedrifter og de gir gode tilbud.

- Vanlig oppgave for politikere

Hætta lurer på hvorfor politikere i Sápmi ikke får delta på slike arrangement når dette er en helt vanlig oppgave for norske politikere.

Som eksempel nevner hun helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, som i helga deltar i åpningen av Tusenfryd og markering av at parken blir Nordens første røykfrie fornøyelsespark.

- Trenger solide bedrifter

- Mener virkelig det samiske samfunn at vi bare skal leve av statens penger, undres Hætta.

Hun sier at det Sápmi trenger er solide bedrifter som bringer med seg arbeidsplasser og som gjør at samene bor i de samiske områdene og ikke flytter.

Korte nyheter

 • Olles servodat morrašis

  –Dát čuohcá sidjiide buohkaide, dadjá Deanu gieldda sátnejođiheaddji Helga Pedersen maŋŋá go nuorra almmái duššai biilalihkohisvuođas Deanus duorastat čuovganeapmái. Lihkohisvuođabiillas lei maiddái nuorra nissonolmmoš fárus ja son sáddejuvvui buohccevissui. Su dili eai jáhke hedjonit ja sus ii leat heakkavárra. Sátnejođiheaddji Helga Pedersen dadjá, ahte jurdagat leatge dál lagamuččaid luhtte.

 • Almmái gávdnon duššan

  Badjel 60-jahkásaš almmái lea gávdnon jápmán ikte eahkedis Romssas Sáččás maŋŋá go lea gahččan Grypetippen-váris vulos. Lihkohisvuohta dáhpáhuvai ceakko duottareatnamis gos lei ain muohta. Bolesa dieđuid mielde olmmoš, gii albmáin lei vánddardan oasi mátkkis dat dieđihi ahte lei oaidnán albmá gahččamin vulos.

 • Golmmas evttohassan NBR-jođiheaddjin

  Berit Marie P. Eira (govas), Inge Even Danielsen ja Jan Ivvár Smuk leat evttohassan Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) jođiheaddjin, čállá Ávvir. Riikkačoahkkin dollo geassemánu 17.- 18. beivviid Måefies. Olles NBR stivra lea válggas.

  Berit Marie Eira
  Foto: Thor W. Thrane / NRK