Fortsetter som prøveordning

Folk i Kautokeino skal fortsatt få jakte på ender om våren, men som en prøveordning i to år til.

10-åring på andejakt i Kautokeino
Foto: Espen Øyen / NRK

Dette ble klart etter et møte statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet holdt onsdag morgen i Oslo, som både Sametinget, Samisk fangst- og utmarksforening og Kautokeino kommune var med på.

– Nå må Kautokeino fangst- og utmarksforening, Kautokeino kommune og Sametinget komme opp med argumenter for hvorfor man må få forsette med denne tradisjonelle jakten, noe vi starter med rett etter påske, sier seniorrådgiver Jon Petter Gintal i Sametinget.

Kan avsluttes i 2013

Sametinget er kjent med at Miljøverndepartementet er i mot den tradisjonelle jaktformen i Kautokeino, men ønsker å vente med en endelig avgjørelse til 2013.

– Vi skal ta med argumentene våre og prøve å drøfte med departementet om hvorfor denne jakten bør bli permanent, men det er fortsatt langt frem dit, sier Gintal.

Miljøverndepartementet har lagt frem sine synspunkter om vårjakten på ender, som de er kritisk til fordi det bryter med bærekraftsprinsipper, som at man ikke skal ha jakt på arter i ynglingstiden, når de bygger reir og ruger på egg om våren, og ønsker jakt på høsten, også i den samiske kommunen Kautokeino, i Finnmark.

– Her er vi ikke enige, men skal prøve å overbevise Miljøverndepartementet om våre synspunkter, forklarer Gintal.

Statssekretær Heidi Sørensen er ikke tilgjengelig for kommentar til denne saken før torsdag.

Prøveordning i flere år

Vårjakt på ender har vært utført som en prøveordning i Kautokeino siden 1994, men flere har ønsket at det åpnes for permanent vårjakt i kommunen.

Miljøverndepartementet kan ikke ta noen endelige avgjørelse i denne saken før de har hatt konsultasjoner med Sametinget, etter konsultasjonsavtalen som er mellom statlige myndigheter og Sametinget.

– Så lenge konsultasjonene ikke er gjennomført, har departementet valgt å åpne for prøveordning i to år til, og det kan også åpnes for at jakten kan starte tidligere på våren, avslutter Gintal.