Hopp til innhold

Fortsatt uavklart i Tysfjord

Flere partisammensetninger er i samtaler om å danne et flertall i det kommende kommunestyret. Men ingenting er avklart.

Kommunestyret i Tysfjord

Det er ikke avgjort hvem som setter seg sammen i det nye kommunestyret i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Valglogo

Mer enn to uker er gått siden kommunevalget, men ingenting er avklart i Tysfjord om hvem som vil sitte med flertallet i kommunestyret, og hvem som blir ordfører.

Slik NRK erfarer er dette alternativene det nå prates om blant politikerne:

 • Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk venstreparti (Sv), Tverrpolitisk liste og Tysfjord bygdeliste.
 • Tverrpolitisk liste, Felleslista, Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk venstreparti (Sv).

Møttes i går

Tor Asgeir Johansen

Nåværende ordfører, Tor Asgeir Johansen (Ap), ønsker å fortsette som ordfører.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

I går møttes Ap, Sv, Tverrpolitisk liste og Tysfjord bygdeliste for å diskutere om de kan danne et flertall i Tysfjord.

Men der ble det ingen enighet.

– Vi ble ikke ferdig med å forhandle, og skal fortsette samtalene i dag. Vi har mye felles, mener nåværende ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap).

Ingen enighet

Ordførerkandidat Guttorm Aasebøstøl i Tverrpolitisk liste mener at møtet i går var resultatløs.

–​ Vi kom ingen vei i går. Jeg har inntrykk av at vi ikke kom til noen enighet, sier Aasebøstøl, som selv ikke deltok på møtet.

Tysfjord bygdeliste, som også deltok på møtet, holder kortene tett inntil brystet.

– Jeg har ikke noe å komme med akkurat nå, svarer forhandlingsleder Marleif Eriksen.

Et annet forhandlingsmøte

Guttorm Aasebøstøl

Ordførerkandidat Guttorm Aasebøstøl i Tverrpolitisk liste forhandler med to parter.

Foto: Sander Andersen / NRK

Og det er åpent for flere partisammensetninger.

Det er tatt initiativ til et forhandlingsmøte mellom Tverrpolitisk liste, Sv, Sp, og Felleslista.

– Vi har mottatt en invitasjon og jeg går ut fra at vi skal delta på møtet, sier Aasebøstøl, som går åpent inn i forhandlingene.

– Godt møte

Svein Helge Nøstdal, som er med i Arbeiderpartiets forhandlingsutvalg, betegner gårdagens møte mellom Ap, Tverrpolitisk liste, Sv og Tysfjord bygdeliste som godt.

– Vi hadde et godt møte der vi ser at det absolutt kan være mulig å få en felles politisk plattform. Ingen står så langt borte fra hverandre at det ikke lar seg løse.

– Men så er det en utfordring i forhold til posisjoner og representasjon, og det å ha fjorden representert for å få en konstruktiv politikk, svarer Nøstdal.

Korte nyheter

 • Bovdejit juovlakonsertii

  Lounge Sápmi lea fálaldat nuorra sámi musihkkariidde gos sáhttet deaivvadit ja ovttas barggat musihkka prošeavttain.

  Dál bovde Lounge Sápmi juovlakonsertii Guovdageainnu girkui, sihke lávvardaga ja sotnabeaivve.

  – Jurdda lei ahte mii jearrat dievva musihkkáriid geain leat čanastagat Lounge sápmái, mii bivdit daid vuolgit mielde ja searvat juovlakonsertii, mii leat nagodan čohkket oktiibuot 16 musihkkára, lohká Hætta.

  Dienas dán konsearttas galgá geavahuvvot Guovdageainnu skuvlii, go leat gullan ahte váilot musihkkarusttegat musihkkadiimmuide, lohká Lounge Sámi Anthoni Hætta.

  Anthoni Hætta, Lounge Sápmi
  Foto: Privat foto
 • Ohcejogas ođđa gielddahoavda

  Ohcejoga váldostivra válljii ikte gaskavahku ođđa gielddahoavdan hálddahusdiehtagiid magisttar Päivi Kontio. Son lea ovdal bargan gieldda sosiálahoavdan. Válljen ii lean ovttamielalaš, ja ákkastallamiid maŋŋá šaddege jienastit. Ohcejoga ođđa válljejuvvon gielddahoavda Päivi Kontio illuda.

 • Oahpásmahttit sámi dáidagii ja kultuvrii

  Politihkalaš ráđđeaddi Sandra Marja West oassálastá Norwegian Arts Abroad (NAA) deaivvadeamis duorastaga skábmamánu 30. beaivvi Diehtosiiddas Guovdageainnus. Fáddá lea sámi dáidaga ja kultuvrra internášunaliseren. Deaivvadeapmi čohkke Norgga váldoaktevrraid Norgga dáidaga eksporttas iešguđetge surggiin. Ulbmil deaivvadeamis lea sin oahpásmahttit sámi dáidagii ja kultuvrii ja daid riikkaidgaskasaš vejolašvuođaid mat das leat.

  Dan dieđihi Sámediggi.

  Festivalsjef for Riddu Riđđu, Sandra Marja West.
  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen