Hopp til innhold

Samisk presse frykter ikke ny regjering

De samiske avisene er passelig fornøyde med statsbudsjettet.

Illustrasjon av samiske aviser

Pressestøtten til de samiske avisene opprettholdes.

Foto: NRK

Samisk pressestøtte opprettholdes og økes med 3,5 prosent, som tilsvarer årlig prisstigning.

– Vi hadde ikke forhåpninger om noe annet, så lenge den samiske pressestøtten og at det holdes høyde for prisstigning, så er vi fornøyd med det, sier daglig leder i den samiske avisa Ávvir, Tor Sara.

Håpet på økning

Også dagligleder og sjefredaktør, Geir Wulff, for den samiske avisa Ságat slår seg til ro med at det kun tas hensyn til prisstigning.
– Vi får slå oss til ro med at pressestøtten holder seg.

Geir Wulff

Ságats daglige leder og sjefredaktør Geir Wulff håpet på at pressestøtten skulle økes. (Bildet er tatt ved en tidligere anledning.)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK


Wulff hadde likevel håpet på en økning, siden kulturminister Hadia Tajik (Ap) ga signaler om at regjeringen ønsket å øke pressestøtten

– Endel av kamelen Frp må svelge

Hverken Sara eller Wulff tror det blir noen endringer når det gjelder statsstøtten til de samiske avisene med den nye Høyre og Frp regjeringen.
– Nei jeg forventer ikke noen forandringer i forhold til den samiske pressestøtten, sier Sara.

Tor Sara

Daglig leder i Ávvir, Tor Sara, forventer ingen endringer i den samiske pressestøtten med den nye regjeringen.

Foto: Pressebilde


– Jeg tror ikke det blir noen endringer. Det er kun Frp som har vært imot pressestøtten til samiske aviser, så jeg regner med at dette er en del av den kamelen Frp må svelge, sier Wulff.

Ságats sjefredaktør legger til at Frp må skjønne at også den samiske befolkningen har behov for et differansiert pressetilbud. Han setter sin lit til at Høyre, som har støttet opp om pressestøtte til samiske aviser, vil fortsette, og at de samiske avisene vil ha levelige vilkår.

Pressestøtten kan endres med ny regjering

Pressestøtten til de samiske avisene var i år 24.138.000, og foreslås i statsbudsjettet økt til 24.983.000.

Den totale pressestøtten i statsbudsjettet er på 382,6 millioner, en økning på 9,9 prosent fra årets budsjett. Den kommende regjeringen har derimot varslet at de vil kutte i pressestøtta.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: