Forsvarerne: – Han kan ikke anses som ekspertvitne

Forsvarerne til de to tiltalte i rettssaka om imiterte rovdyrskader, forlangte en protokolltilførsel der de hevdet at veterinær Terje Josefsen på Veterinærinstituttet i Tromsø ikke kan anses som sakkyndig vitne.

Terje Josefsen

Laboratorieveterinær og patolog Terje Josefsen i vitneboksen. Det er han sammen med en annen kollega, som har obdusert kadavrene som er tilknyttet rettssaka hvor to menn er mistenkt for grov dyremishandling og bedrageri.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Laboratorieveterinær og patolog Terje Josefsen var innkalt av påtalemyndighetene, Økokrim, som sakkyndig vitne i rettssaken mot to reineiere som står tiltalt for dyremishandling og bedrageri. I sin vitneforklaring sa han at det ikke finnes noen tvil om at skadene på kadavrene som han har obdusert, er menneskeskapte og ikke påført av rovdyr.

Men ved innledning til sin vitneforklaring, fortalte Terje Josefsen at hans erfaring med rovdyrskader var begrenset da han kom inn i denne spesielle saka. Obduksjonen av kadavrene har han gjort sammen med veterinær Torill Mørk på Veterinærinstituttet i Tromsø.

– Når vi ble koblet inn i denne saka, var det ikke fordi vi har spesiell god kompetanse på rovdyrskader. Men vi har god kompetanse på patologi generelt, og hvordan skader utvikler seg på sykdom, sa Josefsen.

Obduserer alle dyr

Veterinærinstituttet i Tromsø får inn alle slags dyr, og tre fjerdedeler av det de obduserer er sau, geit og rein.

– Antall reinsdyr er kanskje 10-20 i året, men det varierer. Det er rein som enten har vært obdusert for dokumentasjon, for eksempel i forbindelse med angrep av hund, angrep av ørn og bilpåkjørsler, forklarte Josefsen.

Ikke sett jerveskader

Men hadde også tidligere sett et par tilfeller av dyr som var blitt skadet av gaupe.

– Bortsett fra de par tilfellene med gaupeskader, har dere før denne spesielle saka, obdusert rein for rovdyrskade, ville advokat Hjallis Bakke vite. Han er forsvarer til den ene av de tiltalte.

– Ja, i et tilfelle med ørneskade. Men det er unntaksvis. Jerveskade har jeg ikke sett, svarte Josefsen.

Saken fortsetter under bildet:

Inger Ainta Øvregård, Kjetil Nilsen

Det var advokat Kjetil Nilsen som leverte inn protokolltilførselen på vegne av forsvaret.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Også advokat Kjetil Nilsen reagerte på opplysningen om at Josefsen har begrenset erfaring med rovdyrskader.

– Når han nå forteller at han tidligere ikke har erfaring med jerveskader, så er det min mening at han ikke kan uttale seg som ekspertvitne på rovdyrskader, sa advokat Kjetil Nilsen.

Etterpå leverte han inn en protokolltilførsel hvor det går frem at Terje Josefsen ikke kan anses som sakkyndig vitne. Alle fire forsvarere til de to tiltalte, sluttet seg til protokolltilførselen.

– Protest mot straffeloven

Aktoratet mener at protokolltilførselen ikke vil ha noen som helst betydning i forhold til rettssaken.

– Protokolltilførselen er i realiteten en protest mot straffelovens paragraf 149. I henhold til denne er det vi som kan fremstille ham som sakkyndig vitne, sa aktor Hans Tore Høviskeland.

Rettens leder Finn-Arne Selfors tok imot protokolltilførselen, men lot vitnet fortsette sin forklaring.

– Terje Josefsen har forklart seg, men vi har i alle fall fått understreket at dette er feil jus, svarer advokat Kjetil Nilsen til NRK

– Ingen betydning

Statsadvokat Inge Grotli

Protokolltilførselen har ingen betydning for rettssaka, mener statsadvokat Inge Grotli.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Statsadvokat Inge Grotli mener at protokolltilførselen ikke har noe for seg, hverken prosessuelt eller materielt i saken.

– Det er ingen grunn til å tvile på Josefsen sin kompetanse som sakkyndig vitne, sier Grotli.

Bakgrunn

Terje Josefsen jobber i dag som førsteamanuensis ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur på Nord universitet i Bodø. Men på tidspunktet da han obduserte de aktuelle kadavrene, var han ansatt som laboratorieveterinær og patolog ved Veterinærinstituttet i Tromsø.

Josefsen har veterinærutdannelse på Veterinærhøgskolen i Oslo i 1984, og tok doktorgrad i 1997 på hvordan reinens fôr påvirker vomma til reinen. Samme året ble Veterinærinstituttet i Tromsø opprettet som et statlig diagnoselaboratorium for dyresykdommer. Han har siden da fremt til oktober i fjor jobbet her.

Instituttet tar imot dyr som er enten døde eller avliva på grunn av sykdom, og obduserer og undersøker dem for parasitter og bakterier.