Første skoledag i slutten av august

Kunstskolen i Karasjok starter opp undervisningen i høst.

Den Samiske Folkehøgskole (DSF)

Her på Den Samiske Folkehøgskole (DSF) skal undervisningen foregå.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Søknadsfristen er satt til 13. mai. Innen den tid skal søkerne ha sendt inn sine duodji- og kunst-arbeider, slik at det kan velges ut historiens første kunststudenter i Karasjok.

Rektor Dag Nyberg er glad for at 30 års arbeid nå krones med skolestart og han mener at det er en stor sensasjon.

– Det er en veldig gammel tanke å få igang en samisk kunstutdanning. Det har det blitt jobbet med i 30 år. At dette prosjektet endelig blir virkelighet er en gedigen sensasjon, sier Nyberg til NRK Sápmi.

En langvarig kamp for samiske kunstnere

Kunnskapsdepartementet godkjente 30. juni 2010 Kunstskolen i Karasjok etter privatskoleloven. Skolen eies av en privat stiftelse med et eget styre, hvor flertallet består av profesjonelle kunstnere valgt av "Sámi Dáiddačehpiid Searvi - Samiske kunstneres forening (SDS)".

Karasjok kommune har også et medlem i styret.

Dag Nyberg

Rektor Dag Nyberg.

Foto: Aslak Niittyvuopio / NRK

Kunnskapsdepartementet har godkjent skolen som videregående skole uten parallell i det offentlige. Kunstskolen i Karasjok er en ett-til toårig skole i kunstfag. Skolen tillbyr undervisning utelukkende i kunstfag: teori og praksis.Samiske kunstnere har i lengre tid jobbet for å realisere en egen samisk kunstskole.

Ved skolen underviser profesjonelle kunstnere og spesialiserte fagpersoner.

Utdanningen ved kunstskolen i Karasjok blir godkjent for stipend og lån i Statens lånekasse. Kunstutdanning var en av de første saker "Sámi Dáiddačehpiid Searvi - Samiske kunstneres forening (SDS)" som organisasjon flagget og la fram for Samekonferansen i Tromsø sommeren 1980.