Første beboer i Lásságámmi

Joar Nango fra Molde er den første kunstneren som får bo i huset til avdøde Nils Aslak Valkeapää.

Joar Nango
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

GULDAL: Vuosttaš dáiddár Lásságámmis

Lásságámmi var Nils-Aslak Valkeapääs, eller "Áillohaš", eget navn på det huset han bygde og hvor han bodde helt til han døde i 2001.

Lásságámmi er også navnet på den stiftelsen som forvalter rettighetene til hans åndsverk.

Da Nils-Aslak Valkeapää døde kjøpte den nyopprettete stiftelsen Lásságámmi, og begynte arbeidet med å gjøre det om til forsker- og kunstnerbolig.

– En stor ære

Gjennom å la utvalgte personer bo og arbeide med egen kunst og forskning i huset etter Nils-Aslak Valkeapää, ønsker stiftelsen å stimulere beboerne til fortsatt faglig og kunstnerisk utvikling.

Et eget utvalg, nedsatt av styret i stiftelsen, velger ut hvem som skal få bo i huset i kortere eller lengre tidsrom. Utvalget har nå bestemt at Joar Nango fra Molde er den første som får bo der.

– Det er en stor ære å være den første som får bo i Lásságámmi, sier kunstner Joar Nango, som har røtter fra Máze i Kautokeino kommune.

Ønsket å bli kjent med Valkeapää

Willy Ørnebakk

Leder for Lásságámmi-stiftelsen, Willy Ørnebak.

Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Leder for Lásságámmi-stiftelsen, Willy Ørnebakk, sier at det er gledelig å få igang denne delen av prosjektet.

– Vi har jobbet i flere år for å klargjøre boligen til kunstner- og forskermiljøet.

Joar Nango forteller at han alltid ønsket å treffe Nils Aslak Valkeapää, men det ble ikke slik. Nå har han heller fått lov til å bli kjent med boligen og kunsten hans.