Forstår skepsisen i samiske kommuner

Kommunalminister Jan Tore Sanner håper at gode debatter fjerner skepsisen for kommunesammenslåing i samiske kommuner.

Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister, om Kommunereformen

– Det er en viktig diskusjon som pågår i dag hvis man er i majoritet i kommunen i dag og minoritet i en ny kommune, men det kan også åpne for nye muligheter, sier Kommunalminister Jan Tore Sanner.

Denne uken har han besøkt Sametinget og har også fått anledning til å diskutere Kommunereformen med politikere i Indre-Finnmark.

– Viktige diskusjoner

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner intervjues av Ođđasat.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De samiske kommunene har så langt vært avventende i debatten om hvilke kommuner som bør slås sammen. Flere er fortsatt skeptiske til å bli en del av en framtidig storkommune.

Sanner forstår skepsisen i Finnmark, blant annet på grunn av lange avstander og også fordi det også gjenstår å avklare hva vil skje med lokale rettigheter til for eksempel jakt og laksefiske.

– Det er viktig at man diskuterer hva er utfordringene i dag og 10 - 20 år fram i tid, og hvilke muligheter kommunesammenslåinger kan gi for å gi samiske innbyggere bedre tilbud, sier Sanner.

– Nye muligheter

Regjeringen har som klar målsetting å redusere antall kommuner i Norge.

Sanner håper at også samer som i dag kanskje er usikre på hvor godt det samisk tilbudet vil ivaretas i en ny storkommune, ser at dette åpner for nye muligheter.

– Det kan bidra til at man får synliggjort de samiske interessene for en større del av befollkningen og det kan også bidra til at for eksempel flere samiske barn får et bedre skoletilbud, sier Sanner.

Jan Tore Sanner forteller om kommunereformen

Kommunalminister Jan Tore Sanner snakket til et interessert publikum om kommunereformen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK