NRK Meny
Normal

Først var de «allierte» og seiret sammen – nå er de i rettskonflikt mot hverandre

Det ene reinbeitedistriktet krever full enerett til et reinbeiteområde i Sør-Varanger.

Egil Kalliainen / Knut Magga

I RETTEN: Egil Kalliainen (t.v.) er leder i Pasvik reinbeitedistrikt. Hans reinbeitedistrikt har stevnet Skogerøya-Spurvneset reinbeitedistrikt, her representert ved forhenværende distriktsleder Knut Magga (t.h.), som er sistnevntes distrikts partsrepresentant i rettssaken.

Foto: Liv Inger Somby, Nils Henrik Måsø / NRK

For rundt fire år siden gikk de to reinbeitedistriktene fra Sør-Varanger seirende ut av rettslokalene – sammen.

Den gangen dreide saken seg om en reinbeitekonflikt med et annet nabodistrikt, Varanger reinbeitedistrikt, tilhørende Nesseby.

Men i begynnelsen av mars møtes de tidligere allierte Sør-Varanger-distriktene i retten igjen i en ny beitekonflikt – denne gangen mot hverandre.

Rettssaken og konflikten er tidligere i høst omtalt av en rekke medier, deriblant iFinnmark, Ságat, Sør-Varanger Avis og Ávvir (eksterne lenker).

Vil ha eksklusiv beiterett

Konflikten berører Munkefjord- og Tømmernes-området i Sør-Varanger. En del av området er kjent for lokaliteten til Øst-Finnmarks største flyplass; Høybuktmoen lufthavn.

Det er Pasvik reinbeitedistrikt og Egil Kalliainen som er den som har stevnet Maggas reinbeitedistrikt for retten, da førstnevnte krever enerett på dette beiteområdet.

Området har i lang tid har vært et fellesområde for reinbeitedistriktene, da Pasvik-reineierne i hovedsak har hatt reinsdyrene sine der i barmarksperioden – og Skogerøya-Spurvneset-reineierne har brukt området hovedsakelig på vinterstid.

– Fungerer ikke

Det har ikke lyktes NRK å komme i telefonkontakt med Egil Kalliainen, verken via oppringning eller via sms.

Til iFinnmark har Kalliainen tidligere uttalt at fellesutnyttelsen av beiteområdet ikke fungerer tilfredsstillende for hans distrikts del.

– Det funker ikke i dag, så jeg tror ikke det funker i framtiden, har han sagt til nettavisa.

Knut Magga hos Skogerøya-Spurvneset reinbeitedistrikt sier til NRK at hos hans distrikt ønsker man ikke å kommentere saken i media, før etter rettssaken.

Høybukta vest / stamnetterminal-området i Sør-Varanger

UTBYGGES: I deler av området som reinbeitekonflikten står om, er det planlagt en ny stamnetterminal. I området blir det dermed tungtrafikk og betydelig havnevirksomhet.

Foto: Statens vegvesen

Planlegges inngrep

Rettssaken er berammet den 6. mars i Øst-Finnmark tingrett.

I området som konflikten står om, skal det med tiden etter planen også bygges en såkalt stamnetterminal. Dette vil medføre en del naturinngrep.

Men verken Knut Magga eller Egil Kalliainen tror ifølge andre medier at utfallet av rettssaken vil påvirke denne utbyggingen, selv om reindriftsnæringen med all sannsynlighet vil berøres av inngrepene.

Denne utbyggingen har Statens vegvesen illustrert i en egen nettvideo: