Først ute i verden

Nå starter verdens første bachelor studium i lulesamisk. Interessen ser ut til å være over all forventning.

Samiske bøker

Universitetet i nordland er først ut med lulesamisk bachelor linje.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Universitetet i nordland starter med verdens første bachelor studium i lulesamisk. Det er under 1000 stykker som snakker lulesamisk, men det er stor interesse for språket. Det ligger an til å bli mellom 20 og 25 studenter i dette studiet, og der mer en forventet.


Arbeidet startet for ett år siden


Det er ett år siden de startet å jobbe helt konkret med å få igang studiet, da var de klar over at de hadde nok rekruttering til studiet. – Målet var å få studie i gang høsten 2012.
Universtitetet har drømt lenge om en slik studie, men de har ikke visst om det var mulig og den største utfordringen var lærekrefter. Det var mange i miljøet som var skeptisk om det var nok interesse, men nå er det motsatte bevist.

Kevin Johansen, samisk forskningsrådgiver ved Universitetet i Nordland

Kevin Johansen er rådgiver for de samiske sakene ved Universitetet i Nordland, der jobber han med samiske studier og forskning. Han har tidligere jobbet som rådgiver for samisk opplæring ved fylkesmannen i nordland, han har også jobbet for sametinget i Kautokeino kontoret.

Foto: Harrieth Aira/NRK

Interessen er stor

Ikke er det bare samer som har visst interesse for språket, men også andre folk på universitetet viser stor interesse til lulesamisk språk og kultur. I utlandet har det også blitt visst stor intresse fra minioritetsspårk institusjoner, de er overrasket over at de klarer å få igang ett studie i ett så lite språk.

Flere muligheter

Når man er ferdig med dette studiet, så har man flere muligheter til videreutdanning, man kan ta master i samisk, master i historie med fordypning i samisk, man kan også ta mastergrad i statsvitenskap med fokus på samisk politikk.


– Vi har ambisjoner om å starte med master i lulesamisk, jeg tror det har noe å si med statusen til språket at man kan ta master, og selvfølgelig for å få bedre å høyere kompetanse i språket, sier Kevin Johansen.

18. september starter studiet, Universitetet i Nordland vil markere dagen med en offisiell åpning av lulesamisk bachelor.