Hopp til innhold

Forslaget til ny reindriftslov på høring

Sametinget har hatt forslaget til ny reindriftslov ute på høring og utsatte høringsfristen til 5. januar i år. Mange har sendt inn sine synspunkter til lovforslaget, men alle kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere som har svart på høringen vil vente til Landbruks- og matdepartementet, regjeringen eller Stortinget går i gang med revidering av gjeldende reindriftslov fra 2007. Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) oppnevnte i 2018 Reindriftslovutvalget som skulle se på behovet for endringer av gjeldende lov. Reindriftslovutvalget presenterte forslaget 12. september i fjor og noen uker etter sendte sametinget forslaget ut på høring. Mandatet til utvalget var blant annet å utrede reindriftsloven fra 15. juni 207 nr. 40 med henblikk på behov for endringer.

- Målet er å styrke og beskytte reindrifta i fremtiden, både som en næring, dens tradisjonskunnskap, likestilling og kultur, sa utvalgsleder Øyvind Ravna da forslaget ble lagt frem.

Lovforslaget som er lagt frem skal opp i Sametingets plenumsmøte i mars.

Professor ved det juridiske fakultet ved UiT, Øyvind Ravna, står i sametingsgangen ikledd kofte.
Foto: Mathis Wilhelmsen / NRK

Korte nyheter

 • Team Sápmis gutter spilte uavgjort

  Team Sápmis guttelag spilte i går kveld lokal tid uavgjort 1-1 mot Yukon.

  Dette er første kamp de samiske guttene ikke klarer å vinne under futsalturneringen i årets Arktiske vinterleker, og den første kampen de får mål mot seg.

  Sápmi har før dette slått Nord-Alberta 3-0 og Nunavut 8-0.

  Team Sápmis jenter tapte 1-3 mot Alaska. De har tidligere tapt 1-7 mot Nord-Alberta og vunnet 8-0 mot Nunavut.

  Loga sámegillii

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • Sámegánddat čikče dássálagaid

  Team Sápmi gánddat čikte ikte eahkedis dássálagaid 1-1 Yukon joavkkuin.

  Dá lea vuosttaš čiekčan maid gánddat eai leat vuoitán dán jagi Árktalaš dálveriemuin, ja vuosttaš čiekčan mas leat luoitán moala.

  Sápmi lea dássái vuoitán Davvi-Alberta vuostá 3-0 ja Nunavut vuostá 8-0.

  Team Sápmi nieiddat vuoittahalle 1-3 Alaska vuostá. Sii leat ovdal vuoittahallan 1-7 Davvi-Alberta vuostá ja vuoitán 8-0 Nunavut vuostá.

  Les på norsk

  Team Sápmi gutter, futsal, Arcitic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG 2023
 • En raus foreldrepermisjon bidrar til bedre mental helse, mener forskere

  I løpet av de siste årene har flere nybakte mødre stått fram og fortalt om psykiske problemer knyttet til fødsel og tiden etter.

  Ifølge tall fra FHI rammes mellom 7 og 13 prosent av fødende kvinner i Norge av fødselsdepresjon hvert år. Det vil si mellom 4000 og 8000 kvinner.

  Men nå har svenske forskere utført en stor gjennomgang av tidligere studier som omhandler mental helse og fødselspermisjon. De har funnet oppløftende resultater.

  – Gjennomgangen viser at mødre som hadde en sjenerøs foreldrepermisjon, både i lengde og med lønn, hadde bedre psykisk helse sammenlignet med kvinner uten disse godene, sier Amy Heshmati til NRK.