Hopp til innhold

Benekter bløff

Hammerfest-ordfører benekter bløff om forskningsrapport for å bli kvitt rein i byen.

Kristine Jørstad Bock
Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Forskerne bak rapporten anbefaler ikke at byen gjøres fri for rein, slik ordføreren hevder.

De mener at politikerne i Hammerfest feiltolker rapporten og kaller det for et vitenskapelig bevis for at reinen må bort fra byen.

GULDAL: Biehttala ahte gielista

  HØR: Benekter bløff om forskningsrapport

Les også: Reinen har det bra på Kvaløya

Feiltolker rapport

Forskerne påpeker at de ikke har skrevet at øya byen ligger på ikke egner seg som reinbeite eller at øya må fredes for rein.

- Jeg vil ikke bruke ordet bløff, men jeg vil si at det er å dra konklusjonen fra rapporten altfor langt, sier forsker ved NORUT IT i Tromsø, Bernt Johansen.

- Vi har slettes ikke konkludert med at reinen må bort fra øya, sier han.

Johansen er en av de som har vært med på å kartlegge vegetasjon, reinbeiter og erosjon på Kvaløya i Hammerfest kommune.

Har lest rapporten

Det er denne rapporten blant annet ordføreren i Hammerfest, Kristine Jørstad Bock, har tatt til inntekt for at øya byen ligger på ikke egner seg som reinbeite og at byen må fredes for rein, ihvertfall for en periode:

- Det jeg leser ut av rapporten er at reintallet må ned, eventuelt at reinen må bort, sier Jørstad Bock.

- Prøvde du deg på en bløff?

- Neida, det har jeg slettes ikke, sier Jørsdad Bock. 

- Jeg synes at debatten blir veldig feil  når man mistenker hverandre for bløff fordi man er uenig, det synes jeg ingen debatter eller ingen rapporter er tjent med, sier hun.

Gode beiter langs kysten

I kartleggingen Hammerfest kommune har bestilt fra NORUT IT heter det at de sentrale deler av øya har liten verdi som sommerbeite. Videre står det at : "Gode beiter finner vi flere steder i lavlandet langs kysten. Spesielt er det gode beiter rundt selve Hammerfest". 

- Kristine Jørstad Bock, har du bare lest første setning?

- Neida, jeg har både lest rapporten og fartet mye rundt på øya, sier Jørstad Bock. 

- Så er det jo for Hammerfest beboerne sin del dessverre i bykjernen at det viser seg at det er gode beiteforhold, og der kan vi jo ikke ha rein.  Resten av øya er jo ganske grå på de bildene som vi ser, sier hun

Langvarig konflikt

Forskerne foreslår eventuelt  å omplassere reinen  til steder på øya der beitene er gode.

Det har i lang tid vært konflikt mellom reindrifta og befolkninga i Hammerfest by, fordi reinen ødelegger hager og gjør fra seg på fortau. Det beiter i dag 2000 rein på Kvaløya, hvor Hammerfest by ligger, og byen vokser stadig, blant annet pga gassutvinninga på Snøhvit.

Tidligere i uka sa ordfører Kristine Jørstad Bock at befolkningen i Hammerfest øker og da må vi på en måte utenfor reingjerdet hvis det skal være mulig å lage nye boligfelt.

Høy slaktevekt

Både Arbeiderpartiet og Høyre i byen har tatt kartleggingen NORUT IT har gjort til inntekt for at byen ikke egner seg til reinbeite.

Ifølge Ressursregnskapet for reindrifta er slaktevekta for okserein et av kriteriene for å vurdere beiter. De nyeste offentliggjorte tallene viser at slaktevektene i det aktuelle distriktet er over tre kilo over gjennomsnittet i Vest-Finnmark og blant de bedre i området.

- Vi oppsummerer i rapporten at det er kanskje ikke det mest frodige reinbeitedistriktet som man har i Vest-Finnmark, sier forsker Bernt Johansen.

- Betyr det at man burde legge ned drifta ?

- Nei, det betyr det jo absolutt ikke, sier Johansen. 

Reindrifta oppgitt  

Aslak Ante Sara

- Kommuenen ønsker ikke rein på Kvaløya, sier leder i Kvaløya/Fálá reinbeitedistrikt, Aslak Ante Sara.

Foto: Åse Pulk / NRK

Distriktsformann for reineierne på øya, Aslak Ante Sara, er oppgitt over diskusjonen om å fjerne rein fra øya:

 - Jeg tolker det jo sånn at kommunen sier rett ut hva de mener, de ønsker ikke rein på Kvaløya, og de står for det, sier Sara.

- De trekker konklusjonene som følge av den rapporten som de egentlig ikke har grunnlag til å ta, sier Sara.  

Korte nyheter

 • – Stuoráp gå Tråante 2017

  – Sáme kultuvrra l riek stuorra oasse dat stuorra prosjevtas mij ålles Europav gåbttjå. Bådåddjo l má europalasj kultuvrraoajvestádan válljidum jagen 2024.

  Plánaj lij barggamin gåktu, majna ja gudi dasi galggi oassálasstet, ja gåktu ålles Europaj ja aj ålles væráldij vuosedit mij la kultuvrra dan guovlon.

  Europalasj kultuvrraoajvestádan sihtá javllat ålles Nordlánnda la maŋen danna. Ja sáme kultuvrra l má riek stuora ja luondulasj oasse dassta.

  – Bådåddjo 2024 galggá sjaddat edesik sæmmi stuorak gå Roandem 2017, ja vájbi stuoráp.

  Dav tjuottjot prográmmajådediddje prosjevtan Henrik Sand Dagfinrud Bådåddjo 2024:n. Bådåddjo 2024 la má stuorra dáhpádus mij vihpá ålles jagev 2024. Europalasj kultuvrraoajvvestáda sihtá javllat dat la akta værálda stuorámus dáhpádusájs mij guosská kultuvrra- ja sebrudakåvddånahttemij.

  Ulmme dájna la Bådåddjo, Nordlánnda ja ålles rijkaguovllo tjalmostahteduvvá nasjonálalattjat ja aj gasskarijkalattjat, ja duodden europalasj kultuvrraaktisasjvuodav åvddånahttet. Ja dan jage de Bådåddjo galggá dáv stuorra dáhpádusáv plánit ja ásadit ålles jagev ásadimij ja prosjevtaj aktisattjat gasskarijkagasj, rijkalasj, guovlulasj ja bájkálasj fámoj.
  – Rahpam dát stuorra jahkásasj dáhpádusás la guovvamáno dan jage, nav lahka sáme álmmukbiejve gå máhttelis, subtsas prográmmajådediddje Henrik Sand Dagfinrud.

  – Ja sáme oasse galggá luondulasj oasse liehket dássta. Avtastahtedum oasse, javllá Dagfinrud.

  Gulldala Julevmagasijnav dán ássje birra

  Folk i gatene jubler over at Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad 2024
  Foto: Per Inge Johnsen / Bodø kommune
 • – Ikke greit i det hele tatt

  Ordfører Ida Pinnerød i Bodø reagerer sterkt på hendelsen i hjembyen der en fem år gammel gutt ikledt samekofte blir møtt med hets i barnetoget.

  Først skal en voksen mann ha kommet bort og fortalt 5-åringen at han ikke kunne bruke flagget. Litt senere går gutten og mora forbi noen voksne menn som tydelig skal ha sagt «æsj». Og like etter er det to damer som peker og snakker om kofta hans ganske høylytt.

  Til slutt er det en yngre gutt som kommer bort og roper at dette er Norge, og at det er Norges bursdag.

  – Jeg syns det er helt forferdelig. Jeg er oppriktig lei meg for at ungene skal oppleve sånt, og at folk i det hele tatt skal oppleve sånt. Men det at en femåring utsettes for denne type, ja – det som egentlig er rasisme. Det er ikke greit i det hele tatt, og selvfølgelig er vi nødt til å ta tak i det.

  Bodø 17 mai
  Foto: Sigurd Steinum / NRK
 • Conifa-cupen må nok avlyses i år

  Årsaken er at den lokale arrangøren i Nice ikke har gitt lyd fra seg om de er klare til å arrangere Conifa-EM i fotball i år eller ikke. Det bekrefter president i FA Sápmi Håkan Kuorak, som sier til NRK at de ikke får kontakt med arrangøren i Nice.

  – Arrangøren har satt lokket på siden 26. april. Ingen vet noe om hvorfor. Ei heller Conifa. Og det finnes heller ikke noen offentlig avlysning. Vi får bare ikke kontakt med arrangøren, sier Kuorak.

  Årets Conifa EM for menn skulle gå av stabelen 3. til 12. juni i Nice i Frankrike. Elleve lag skulle delta. Nå vil Kuorak prøve å få til et alternativ. Men også det ser ut for å bli utfordrende.

  – Når seriespillene er slutt i Norge og Sverige skal vi prøve å få til en turnering med tre-fire lag.

  Håkan Kuorak er klar på at dette vil skade Conifas navn veldig mye.

  – Vi prøver å finne ut av hva man gjør framover. Advokat er innkoplet, og Conifa undersøker om man skal gå til rettslige skritt etter dette.

  – Alle er like undrende Media i Frankrike har også forsøkt å få svar, og hotellet som var booket har selv avbooket alt. De har også gjort forsøk på å få tak i arrangøren, uten å lykkes.

  Kuorak understreker at dette ikke vil få følger for damenes World Championship 2022 som går av stabelen i India først i juli.

  – Dame-Vm går som vanlig, sier Kourak som nå begynner å planlegge 2023 EM, og 2024 Conifa-VM.

  Håkan Kuorak
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK