Forskere som ikke forsker

Flere av de mest kjente og aktede samiske forskerne publiserte ingen forskningsartikler i fjor.

Samisk høgskole
Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

Vanligvis forventes det at en forsker publiserer minst en eller to artikler i vitenskapelige tidskrifter hvert år.

Men Samisk høgskole har ingen formelle krav til det.

I godt selskap

– I løpet av min arbeidstid i fjor var det ikke avsatt noe tid til det og jeg måtte prioritere undervisning, sier 1. amanuensis ved Samisk høgskole Nils Øyvind Helander.

Han er blant dem som ikke publiserte vitenskapelige artikler i fjor.

Synes du at du som forsker gjør jobben din om du ikke forsker?

– Om jeg ikke hadde gjort det min arbeidsgiver satte meg til kunne du ha sagt det.

Helander er i godt selskap. Forskeren Johan Klemet Kalstad i Kautokeino offentliggjorde heller ikke noen vitenskapelige artikler i fjor.

– Nei, jeg har ikke fullført mine arbeider til publisering på flere år. Jeg har prioritert andre samfunnsnyttige oppgaver.

Forskere som forsker

Også 1.lektor Arne Johan Ijæs og 1.amanuensis Asta Balto var blant dem som ikke fikk publisert noe i fjor.

- Mitt hovedarbeid som 1. lektor er undervisning, sier Ijæs.

- Forskningsarbeid tar mer tid enn et år. Jeg har holdt på med et forskningsprosjekt i flere år, sier Balto.

Professor Ole Henrik Magga ved Samisk høgskole og litteraturforskeren Harald Gaski ved Universitetet i Tromsø er blant dem som publiserer.

– Når jeg gjennom forskning finner fram til noe nytt, liker jeg å formidle det både til forskerkolleger og andre, sier Gaski.

Tar tid

Ifølge tall fra i fjor var Samisk høgskole blant de høgskolene og universitetene der det ble publisert flest vitenskapelige artikler i fjor.

Dette på tross av at en rekke sentrale forskere ved skolen ikke publiserte slike artikler.

Rektor Steinar Pedersen har denne forklaringen:

– Det man må huske på med forskning er at det er en prosess, som kan ta mange år, som ikke fører til publiserbare resultater hvert år.

- Vår hovedaktivitet er undervisning. Mange av dem som er nevnt her hadde ikke fått avsatt tid til forskning.

- Fjorårets tall viser at vi har mange dyktige forskere, som over tid produserer forskning på linje med de mest produktive, sier Pedersen.

Her er lista: