Vil undersøke joikens kraft på pasienter

Helsearbeidere ønsker ny forskning velkommen.

Per Tor Turi

GODE ERFARINGER: Per Tor Turi har brukt joik og musikk i møte med pasienter. Han arbeider ved en rusklinikk i Finnmark.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

– Joik er ikke brukt systematisk innen helse- og omsorgstjenester. Derfor ønsker vi å gjennomføre en studie omkring dette ettersom det er et helt nytt felt, forteller forsker Soile Hämäläinen ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Hun tror joik kan ha et uutnyttet potensiale som terapi for samiske pasienter.

Soile Hämäläinen

OPTIMISTISK: Hämäläinen tror joik har et potensiale som terapi for samiske pasienter.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Joiker og helsearbeider Per Tor Turi ønsker forskningsprosjektet velkommen. Han arbeider ved Finnmarksklinikken som er et tilbud for voksne med rus- og avhengighetsproblematikk.

– Gjennom musikk og joik skaper man gjensidig tillit. Ofte kan noen i utgangspunktet ha lav tillit til hjelpeapparatet. Da kan nettopp musikk og joik åpne opp slik at samtalen kommer i gang. Jeg vil si at dette er medisin for sjelen, sier Turi til NRK.

– Berører veldig sterkt

Nå ønsker Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet å gå mer i dybden på dette. Soile Hämäläinen har intervjuet folk om deres opplevelser med joik.

– En tanke er at joik kanskje kan brukes som musikkterapi på mennesker som er fortrolige med joik, sier hun.

Hämäläinen er utdannet musikolog. Hun viser til at musikk som ikke-medikamentell behandling, har veldige gode resultater blant annet innen eldre- og demensomsorgen.

CBS Evening News: Musikk hjelper demenspasienter.

Hun har publisert en studie som forteller om de generelle opplevelsene av joik.

– Vi har spurt menneskene vi har intervjuet om dette er noe vi skal forske på med bakgrunn i de erfaringene folk kan ha med joik. Nå er vi på et veldig tidlig stadium i forskningen, sier forskeren.

– Gir trygghet, glede og styrke

Også sykepleier Kristine Grønmo i Karasjok ønsker forskningsprosjektet velkommen. Selv er Grønmo sikker på at joik er noe som kan være med å styrke pasienters velvære.

– Helt siden jeg begynte som sykepleier for snart 30 år siden, har jeg opplevd at eldre pasienter joiker. Da følger jeg opp og joiker med. Slik kan jeg på en måte støtte vedkommende slik at han eller hun får anerkjennelse. Det gir pasienten trygghet, glede og styrke, sier Kristine Grønmo til NRK.

I sitt arbeid har hun hatt stor fokus eldre samiske pasienters trivsel og livskvalitet innen eldre- og demensomsorgen.

– Jeg pleier å si at joik maserer følelsene. Selv har jeg erfart at joik fungerer veldig bra for mange pasienter, sier Grønmo.

Kristine Gaup Grønmo

SKAPER TRYGGHET: Kristine Grønmo er sykepleier i Karasjok. Hun joiker ofte sammen med pasientene.

Foto: Tonje Bergmo / NRK

Undersøkelsene til Hämäläinen bekrefter erfaringene som sykepleier Kristine Grønmo har gjort. Forskeren forteller at mange gir uttrykk for at joik er noe av det som kommer «nærmest hjertet».

– Det er ikke bare et menneske som sier dette, men det er et ganske vanlig utsagn. Joiken er noe som berører veldig sterkt. Det ser veldig lovende ut, sier hun.

Nettstedet forskning.no omtalte denne forskningen først.