Forsker på samiske velgervaner

Statsvitere vet «alt» om velgerne til Stortinget og Riksdagen. Nå skal forskere få mer informasjon om de som stemmer ved sametingsvalget.

Bilde

Lektor Ulf Mörkenstam ved Stockholms universitet håper velgerundersøkelsen vil bli fast.

Foto: Aas, Erlend/Heikki, Jörgen (montasje) / Scanpix/SR Sámi Radio

Universitetene i Stockholm, Göteborg og Umeå har sammen med Institutt for samfunnsforskning, Norut Alta, Samisk høgskole og Universitetet i Oslo fått 8,5 millioner svenske kroner til forskningsprosjektet knyttet til sametingsvalgene neste år.

Prosjektet er delt opp i tre deler. Forskerne skal utføre en analyse av den samiske politiske historien og samle inn opplysninger fra valg tidligere år.

Hovedoppgaven er en velgerundersøkelse i forbindelse med valget neste år.

Ny kunnskap

Forskerne skal via et hundretall velgerintervjuer danne seg et bilde av samiske velgere.

Hvordan de stemmer, hvilke overveielser ligger bak, hvilke spørsmål de anser for å være viktige og hvor de får informasjon om politiske standpunkter er noen av spørsmålene forskerne vil ha svar på.

– Dette er viktig fordi det bidrar til ny kunnskap om valget til sametinget. Det er også viktig som et kunnskapsgrunnlag for vite hva slags funksjon sametinget har for samiske velgere, sier lektor Ulf Mörkenstam ved Stockholms universitet, til SR Sámi Radio.

Demokratiperspektiv

Ulf Mörkenstam sier at kunnskap om velgerne er viktig i et demokratiperspektiv for folkevalgte organ. Han håper at sametinget selv er med på å påvirke undersøkelsen.

– Vår tanke er at dette skal være interessant for de politiske partiene, og at vår spørreundersøkelse kan besvare spørsmål de er interesserte i, sier han.

Fast undersøkelse

I Sverige har forskere ved lignende velgerundersøkelser helt siden 50-tallet bygd opp en kunnskapsbase. Ulf Mörkenstam vil at de samiske velgerundersøkelsene også blir faste - og håper å få Finland med på laget.

– Vi håper at dette på sikt kan etableres som faste undersøkelser med fast finansiering ved hvert valg, sier Mörkenstam.

Positivt

– Det er veldig positivt med et prosjekt der vi kan sammenligne land på denne måten. Mange forskjeller mellom sametingene gjør dette interessant, sier Jo Saglie ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Prosjektet finansieres av forskningsrådet i Sverige (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) med 8,5 millioner svenske kroner.