Hopp til innhold

Fornyet tillit til NSR-Aili

Et enstemmig landsmøte vil ha sin tidligere president Aili Keskitalo som presidentkandidat til valget neste høst.

Aili Keskitalo

Til trameklapp gikk Keskitalo fram til talerstolen og takket for tilliten.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Uten en eneste motkandidat ble NSRs parlamentariske leder Aili Keskitalo fra Kautokeino valgt som presidentkandidat til sametingsvalget 2013.

NSRs landsmøte 2012 ble holdt i Tromsø i helga. En ydmyk Keskitalo takket landsmøtet for tilliten.

– Jeg vil hjerteligst takke dere alle for tilliten, og jeg skal ikke holde en lang tale, men jeg er ydmyk og takknemlig, sa Keskitalo.

Keskitalo vil nå ta kampen opp for å vinne valget neste høst. Hun mener at sammen med NSR-U, som framhevet seg på en positiv måte på landsmøtet, så er NSR klar for å kjempe seg til presidentvervet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NSR 2012

Keskitalo beskrives som en samlende leder.

Foto: Juliane Kravik / NRK

– Diplomatisk og samlende

– Aili har gjennom sitt verv som leder for NSR i periodene 2003–2005, og 2008 fram til idag ledet organisasjonen som en diplomatisk og samlende leder, sier NSR i sin begrunnelse.

I sitt verv som tidligere sametingspresident, og nå parlamentarisk leder for NSRs sametingsgruppe har hun i tillegg vist seg som en modig og verdig president for samefolket, sier organisatorisk nestleder i NSR, Gunn-Britt Retter.

Landsstyret ønsker å se Aili Keskitalo tilbake som president og er takknemlig for at hun stiller seg til disposisjon for organisasjonen og samefolket igjen.

For NSR har valgkampen vært igang lenge, med Aili i spissen. Med dette ønsker de å tydeliggjøre at Keskitalo har landsstyrets ubetingete støtte,

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Det nye landsstyret

Det nye landsstyret består av:

 • Aili Keskitalo, leder
 • Inge Even Danielsen, politisk nestleder
 • Gunn-Britt Retter, organisatorisk nestleder
 • Ol Johan Gaup
 • Biret Risten Sara
 • Håkon Eriksen
 • Piera Heaika Muotka, NSR-U (nyvalgt leder)
 • Geir Tommy Pedersen, parlamentarisk lederskap i sametingsgruppen
 • Aile Javo, samerådsdelegasjon
NSR landsstyre 2012

Det nye landsstyret (2012).

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen