Fornøyd med utsettelse av straffesak

Samisk jurist, Ánde Somby, mener at dette er et steg i riktig retning.

Riddu Riđđu 2011
Foto: Sergey Gavrilov / NRK

Indre Finnmark tingrett behandlet denne uken en straffesak om ulovlig motorferdsel.

Retten besluttet å utsette behandlingen av saken for å innhente nye bevis. Påtalemyndigheten pålegges å skaffe tilveie nye opplysninger om i hvilken grad samiske sedvaner og samisk kulturbevaring er av betydning for de tiltaltes motorferdsel i perioden fra 5. mai til 30. juni.

Dette er jurist Ánde Somby fornøyd med.

– At retten ønsker nye opplysninger om i hvilken grad samiske sedvaner og samisk kulturbevaring er av betydning for de tiltaltes motorferdsel, er et steg i riktig retning, sier han.

Har kritisert tingretten

En far og sønn er tiltalt for å ha utøvd motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse, i Karasjok kommune i juni i fjor. De vedtok ikke foreleggene og saken havnet i retten

Retten mener at det bør innhentes dokumentbevis og forklaringer, eventuelt sakkyndige uttalelser, fra representanter for aktuelle interesseorganisasjoner vedrørende samisk naturbruk, eventuelt fra Sametinget.

Somby har tidligere kritisert Indre-Finnmark tingrett for at de ikke har gjort noe stor forskjell for samene, og forståelsen av samiske sedvaner.

Bakgrunnen for dette er fordi ett av målene med opprettelsen av Indre Finnmark tingrett var at rettsvesenets kunnskap om samiske sedvaner og rettsoppfatninger skal øke. Men dette har ikke skjedd, før nå.

– Dette skulle ha blitt gjort før, men det er bra at det skjer nå, sier Somby.

– Ikke en selvfølge

Somby påpeker at når denne jobben er gjort, så vil det gi mulighet for å føre opp samiske sedvaner og samisk kulturbevaring som bevismateriale i fremtidige rettssaker.

– Slik det er nå i en rettssak, er sakens resultat basert på fakta. Men dette gir mulighet for å bruke samiske sedvaner som et argument, selv om det ikke er så vanlig å gjøre det, forklarer Somby.

Somby mener at selv om retten utsetter denne saken, for å innhente opplysninger om samiske sedvaner, så er det ikke en selvfølge at dette vil bli fulgt opp.

– Det må tiden vise. Jeg ser på dette som en start på en ny rettsmønster, sier han.