NRK Meny
Normal

– Så glad for at en person fra samisk miljø er valgt som biskop

Leder i Samisk kirkeråd Anne Dalheim er veldig fornøyd med at akkurat Olav Øygard er den nye biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme.

Olav Øygard

Olav Øygard ble torsdag utnevnt som den nye biskopen i Nordre-Hålogaland bispedømme

Foto: jørn inge johansen / nrk

– Vi har forstått at i tilsettingsprosessen, som jo vi ikke får delta i, har det samiske vært veldig vektlagt, og det er jeg kjempeglad for. Olav Øygard blir nok veldig godt tatt i mot, han er jo en av oss. Han er sendt av Gud fader og vi skal ta i mot ham med åpne armer, sier leder i Samisk kirkeråd

Leder i Samisk kirkeråd Anne Dalheim

Leder i Samisk kirkeråd Anne Dalheim

Foto: Kjell Are Guttorm/NRK

Olav Øygard ble torsdag utnevnt som den nye biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme. Dalheim roser Øygard som person. Tilsettingen av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme skjedde på Kirkerådets møte i Tromsø.

– Rekruttering en utfordring

– Han har vært veldig mye i Finnmark og de som kjenner ham sier at han er en veldig redelig og ordentlig person og han en veldig vennligsinnet menneske, og det er godt i en samisk kontekst.

– Hva slags utfordringer vil en ny biskop stå overfor nå når det gjelder samiske spørsmål?

– Den første boka han skal få i handa, og den har han også fått for fire år siden, er kirkerådets vedtak om strategiplan for samisk kirkeliv. Det blir utfordringen. Han har også selv vært inne på det med rekruttering, få tak i kvalifiserte folk som har samisk språk- og kulturkunnskap. Også er det jo det med å fortsette med oversetting til de tre samiske språk i Norge, det arbeider vi med og det fortsetter vi med, og der tror vi han kan være en stor ressurs.

Svein Arne Lindø

Leder i Kirkerådet Svein Arne Lindø

Foto: Erik Waage
Solide kunnskaper innenfor samisk kirkeliv

Leder i Kirkerådet Svein Arne Lindø sier at det var en samlet vurdering av Øygards bakgrunn og kompetanse som gjorde at akkurat han ble valgt som ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme.

– Men jeg kan godt framheve hans gode, solide kunnskaper innenfor samisk kirke- og kulturliv, hans språkkunnskaper og hans langvarige prestetjeneste i Finnmark. Det er av stor betydning og han har en stor kompetanse på det området, og det har vært et av de viktige elementene i tilsettelsen.

– Den nye biskopen er en mild og raus person som kjenner det bispedømmet han blir biskop i svært godt, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø.

Øygard avløser Per Oskar Kjølaas som biskop i landets to nordligste fylker.

Spent biskop

Olav Øygard

Olav Øygard vigsles til biskop i Tromsø domkirke 9. november 2014.

Foto: Privat

Den nye biskopen Olav Øygard selv sitter med litt blandede følelser i dag.

– Jeg har en god følelse, men samtidig vet jeg at det ikke er så enkelt å være biskop, og jeg er spent på hva fremtiden vil bringe med seg.

Øygard ser mange utfordringer som biskop. Han sier at samisk kirkeliv er noe av det mest ressurssterke man har i Nord-Hålogaland bispedømme. Samtidig ser han kjempestore utfordringer for samisk kirkeliv å møte den nye tid.

– Vi har et samisk kirkeliv som er konservativt, og som har flotte, sterke tradisjoner. Jeg tenker at man i dag utfordres av den nye, moderne tid. Man ser det spesielt på musikken og det kulturlivet som vi finner også i det samiske samfunnslivet. Det har i liten grad fått lov til å påvirke kirkelivet, og det er noen brytninger der som jeg er veldig spent på hvordan de blir å utvikle seg. Den utviklingen blir spennende å følge med på.

Har arvet Kautokeino-kofte

– Hvordan vil samiske menigheter merke at der en en ny biskop?

– Jeg har nettopp arvet min fars gamle Kautokeino-kofte, og jeg gleder meg til å ha den på meg, men det blir kanskje når jeg besøker Kautokeino. Jeg tror nok at man kommer til å merke at man får en biskop som er glad i kirka, og som også er glad i det samiske kirkeliv, og det er slettes ikke til forskjell fra min utmerkede forgjenger, for han hadde jo også den kjærligheten.

Øygard er gift med en Karasjok-kvinne og ble ordinert som prest i Karasjok kirke i 1981, som den første som ble ordinert der.

– Jeg gleder meg veldig til å komme til Karasjok som biskop. Jeg har veldig sterke følelser for Karasjok menighet og Karasjok kirke.

Flere førstestemmer enn motkandidatene

Valget sto mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen, prost i Alta Olav Øygard (58), domprost i Tromsø Herborg Oline Finnset (53) og seksjonssjef i Kirkerådet Hans Arne Akerø (65).

Både Finnset og Øygard hadde solid oppslutning i den rådgivende avstemningen, men Øygard hadde flere førstestemmer enn Finnset. Et flertall på åtte i Kirkerådet valgte å peke på Olav Øygard, mens sju pekte på Herborg Finnset. Olav Øygard var dermed kalt til biskop i Nord-Hålogaland.

Vigsles 9. november

Olav Øygard har vært prost i Alta prosti siden 2011. Har har tidligere vært skoleungdomsprest i Finnmark, vikarprest i Kautokeino, sokneprest i Sør-Varanger og sokneprest i Alta. Han har også vært ansatt som rådgiver ved familievernkontoret i Alta. Øygard har blant annet etterutdanning i samisk.

Olav Øygard vigsles til biskop i Tromsø domkirke 9. november 2014.