Fornorskning tidligere enn antatt

Historiker Harald Lindbach forsker på fornorskningshistorien på 1700-tallet, Hans konklusjon er at fornorskningspolitikken ble igangsatt overfor kvener og samer lenge før det ble vedtatt norsk politikk. Lindbach er historiker på Statsarkivet i Tromsø, og jobber nå med en doktorgrad.