NRK Meny
Normal

Forlot møtet i protest

Valget om ny sametingspresident i Finland tilspisser seg.

Veikko Guttorm, sametingsrepresentant i Finland
Foto: Nils Henrik Måsø

Bare 14 av Sametingets 21 representanter  var søndag innkalt til et rådslagningsmøte i Ivalo om sametingspresidentvalget i Finland.

Veikko Guttorm likte dette så dårlig at han valgte å forlate møtet i protest.

– Det er sterkt urettferdig at ikke alle var innkalt, sier Veikko Guttorm.

GULDAL: Guđii čoahkkima

Bak lukkede dører

Han mener at valget av ny sametingspresident og nye medlemmer i ulike råd og utvalg, er så viktig at alle bør få anledning til å komme med sine meninger og anbefalinger i god tid på forhånd.

Selve valget foregår lørdag 9. februar da det nye Sametinget vil konstituere seg etter høstens valg.

Ulike forslagsstillere forsøker nå å få flertall for sine presidentkandidater. Søndagens møte som skjedde bak lukkede dører, må sees i en slik sammenheng.

To sentrale navn

Ifølge Veikko Guttorm, var Irja Seurujärvi og Klemetti Näkkäläjärvi de mest sentrale navnene i diskusjonen om hvem som skal bli  ny sametingspresident.

Klemetti Näkkäläjärvi bekrefter at han er kandidat, men vil ikke si noe om hvor mye støtte han fikk på møtet i Ivalo.

– Det eneste jeg kan si er at forhandlingene vil fortsette fredag og lørdag, sier Näkkälärvi.

NRK Sami Radio har ikke lykkes å få Irja Seurujärvi i tale.

Flere kandidater

Men også Veikko Guttorm fremstår som kandidat:

– Etter flere forespørsler fra ulike sametingsrepresentanter, har jeg nå sagt ja til å stille opp. Mange vil ha meg som sametingspresident fordi jeg har gode forbindelser til sentrale myndigheter. Blant annet er jeg ofte på besøk hos den finske presidenten, Tarja Halonen, både privat og i politisk sammenheng, sier Guttorm.

– Mye kan ennå skje frem til valget. Dersom jeg ikke når opp, så vil jeg gi min støtte til Irja Seurujärvi.

Men også Nilla Tapiola og Anne Nuorgam blir nevnt som mulige kandidater.

Til tross for uttallige forsøk, har vi ikke fått tak i Nilla Tapiola.

Ønsker mer åpenhet

Anne Nuorgam som har fungert som visepresident den siste perioden, bekrefter at hun stiller opp.

– Det gjør jeg. Mine kampsaker er større rettigheter til land og vann for den samiske befolknignen i samiske områder. Det vil være viktig at Finland ratifiserer ILO-konvensjonen, sier Nuorgam.

Hun ønsker en mer åpen diskusjon om sametingspresidentvalget.

– Der er viktig at folk får vite hvilke verdier de ulike kandidatene står for, sier Nuorgam.

Verken hun eller Pekka Aikio var invitert til søndagens rådslagningsmøte i Ivalo.

– Det kan tolkes slik vi ikke står for de samme samepolitiske idealer som møteinitiativtakere, sier Nuorgam.

Pekka Aikio har tidligere gitt uttrykk for at han ikke ønsker å ta gjenvalg etter 16 år som sametingspresident.