NRK Meny
Normal

Forlenger avtale om språkpenger

Kautokeino kommune ønsket ikke å forlenge avtalen med Sametinget om tospråklighetsmidler, men nå er avtalen justert.

Ordfører Klemet Erland Hætta på talerstolen i kommunestyremøtet i Kautokeino

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta underskriver likevel en ny avtale med Sametinget.

Foto: Liv Inger Somby

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta og resten av toppledelsen i kommunen, møtte i begynnelsen av januar Sametinget, og forklarte hvorfor de ikke kan underskrive en ny avtale om språkpenger.

Fredag er det formannskapsmøte i Kautokeino, hvor en av sakene er "Godkjenning av tospråklighetsavtale med Sametinget", hvor det står i forslaget til vedtak:

Formannskapet godkjenner fornyet samarbeidsavtale med Sametinget for perioden 2012–2015. Ordfører underskriver samarbeidsavtalen.

Skal evalueres

Den opprinnelige avtalen med Sametinget var for 2012-2014, men Sametinget skal i år evaluere ordningen med tospråklighetsmidler, og Sametinget har ønsket at alle samarbeidsavtaler forlenges til det arbeidet er ferdig.

I sakspapirene til formannskapsmøtet i Kautokeino fredag, skrives det at Kautokeino kommune har forståelse for at Sametinget trenger å evaluere hele ordningen, og at de derfor ikke ønsket å inngå en ny avtale nå.

Er justert

Kautokeino kommune er likevel glad for at det i den justerte avtalen som skal underskrives, er overskriften i artikkel 5 endret, til det bedre for Kautokeino, mener rådmannen, og punktene i artikkelen er lettere å rapportere i forhold til.

Artikkel 5 i tospråklighetsavtalen har fått denne overskriften, "Utviklingsdel- styrke og bevare samiskspråk".

Rådmannen skriver også at det i den justerte avtalen er kommet en artikkel 6, som krever noe mer, enn kun utbetaling av tilskudd, av Sametinget selv.

Blant annet er det satt opp at Sametinget nå må samarbeide med kommunen i arbeidet opp mot sentrale myndigheter for å forbedre de samiskspråkliges situasjon.