Forlanger fortgang med museum

Den offisielle åpningen av Østsamisk museum lar virkelig vente på seg. Nå forlanger museumsstiftelse fortgang i saken.

Østsamisk Museum i Neiden

Dette museumsbygget i Neiden i Sør-Varanger, stod ferdig for rundt tre år siden.

Foto: Østsamisk museum

Åpningen av Østsamisk museum i Neiden har over tre år blitt utsatt så mange ganger, at museumsleder Honna Havas etter eget sigende har mistet tellingen.

Nå forlanger Stiftelsen Tana og Varanger Museumsiida (STVM) fortgang i arbeidet med å få åpnet museet for publikum.

Stiftelsen har sendt Kulturdepartementet dette kravet.

– Forlanger oppryddning

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Nestleder i museumsstiftelsen, Steinar Pedersen, er krystallklar på kravet.

– Det vi ber om er at Kulturdepartementet som øverste ansvarlige instans, rydder opp og får fastsatt en åpningsdato, sier Pedersen på vegne av stiftelsen.

Nestleder Pedersen mener det er viktig å få åpnet museet innen rimelig tid.

Dette blant annet fordi bygda Neiden – hvor det Østsamiske museet er, i sin tid ble utnevnt som såkalt «samisk tusenårssted».

Hør nestleder i STVM, Steinar Pedersen – her:

– Jeg begynner å bli ganske bekymret

Honna Havas

Museumsleder Honna Havas ved Østsamisk museum.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

De utallige og flerårige utsettelsene av åpningen av Østsamisk museum, begynner å bli en vond hodepine for museumsleder Honna Havas.

– Forsinkelsen begynner å bli en ganske stor utfordring, erkjenner Havas.

Hun påpeker blant annet at utstillingsbudsjettet for museet er satt opp og vedtatt for over ti år siden.

Museumsleder Hovas er dermed ikke sikker på hvorvidt dette budsjettet vil bære den daglige drifta av museet, med tanke på blant annet prisstigninger.

Har sluttet å utarbeide framdriftsplaner

Deler av planen for Østsamisk museum, er å kunne låne eksterne utstillingsobjekter – blant annet fra andre museer. Til dette trenger man framdriftsplaner.

Men de mange åpningsutsettelsene ved museet, har gjort at man har gitt opp å utarbeide slike framdriftsplaner.

– Vi lager ikke slike framdriftsplaner med eksterne institusjoner, før bygget er klar til å ta i mot gjenstander, sier museumsleder Havas.

Men Havas uttrykker en stor takknemlighet ovenfor eksterne samarbeidspartnere, for den tålmodigheten de har vist Østsamisk museum i forhold til de utallige åpningsutsettelsene.

Vil ikke bruke begrepet «skandale»

– Jeg vil ikke bruke slike adjektiver. Det har jeg ikke gjort før – det får andre gjøre, sier museumsleder Honna Havas.

Fra tid til annen blir de flerårige og mange forsinkelsene med museet i Neiden, omtalt som «skandale» på folkemunne – og i media.

Museumslederen ønsker ikke å skyldsfordele i media.

– Men ansvarlige for bygget er Statsbygg, og Kulturdepartementet som oppdragsgiver, sier Havas.

Hør museumsleder, Honna Havas ved Østsamisk museum, blant annet forklare hvorfor man har utsatt åpningen av museet, atter en gang – her:

Fåmælt svar fra oppdragsgiver

Karen Moe Møllerop

Informasjonsrådgiver Karen Moe Møllerop hos Kulturdepartementet.

Foto: Kulturdepartementet / Pressebilde

NRK Sápmi har forsøkt å få til radiointervju med ansvarlige hos Kulturdepartementet.

Hos departementet var det der i mot ifølge kommunikasjonsrådgiver Karen Moe Møllerop, ingen som hadde anledning eller ønske om å stille.

Hun viser kun til et e-post-svar som hun har sendt NRK Sápmi på vegne av departementet.

Her skriver hun blant annet (med NRK Sápmis uthevelser):

«Det er riktig at Kulturdepartementet har mottatt brev fra styret i stiftelsen Tana og Varanger museumssiida med en uttalelse om Østsamisk museum i Neiden.

Kulturdepartementet har dialog med Statsbygg om utbedring av mangler ved bygget.

Det er Sametinget som har ansvaret for organiseringen og forvaltningen av Østsamisk museum i Neiden. Departementet er kjent med at Sametinget arbeider med organiseringen av museet; Østsamisk museum i Neiden skal etter planen inngå i Tana og Varanger museumssiida.

Det er positivt at museumssiidaen er engasjert i framdriften med åpning av museet.»