NRK Meny
Normal

Forlag må ty til nedbemanning

ČálliidLágádus permitterer halve arbeidsstokken fordi forlaget ikke får prosjektstøtte fra Sametinget.

ČálliidLágádus

ČálliidLágádus - ForfatternesForlag - har lokaler i Karasjok og i Tana.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Harald Gaski

Styreleder Harald Gaski.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Permitteringsvarselet vil berøre halvparten av de ansatte. Noen vil bli permittert nå til høsten, fra og med august eller september. Flere av våre ansatte er lærebokforfattere. Siden vi ikke får støtte til lærebokprosjekter, så er det disse som må ut i permisjon. Det er veldig beklagelig, sier styreleder Harald Gaski.

ČálliidLágádus har ti ansatte. Forlaget ser på som sin hovedoppgave er å produsere læremidler, faktabøker og skjønnlitteratur.

Læremiddelstøtte til norsk forlag

Forlaget hadde søkt om 10 millioner kroner fra Sametinget for å produsere digitale læremidler. Søknaden ble imidlertid avslått.

Det skapte uro blant samiske forlag da Sametinget nylig bevilget en støtte på fem millioner kroner til det norske forlaget Solum for å produsere læremidler på lulesamisk. Sametinget argumenterte da med at samiske forlag viser liten interesse.

Styrelederen i ČálliidLágádus mener det er beklagelig at Sametinget ikke prioriterer moderne læremidler produsert av et samisk forlag, samtidig som de gir støtte til et norsk forlag.

– Sett med samiske øyne er det veldig rart Sametinget ikke prioriterer et samiske forlag. Tingets oppgave er jo å fremme samisk språk og etablere samiske arbeidsplasser. I ČálliidLágádus er det bare samiske ansatte. Hvilke samiske ansatte som arbeider for Solum vet ikke jeg. Derfor må jeg si at Sametinget på denne måten skuffer oss, påpeker Gaski.

Forlagsredaktøren i Solum forlag mener på sin side at Sametinget har handlet rett ved å bevilge dem støtte.

– I samarbeid med samiske lærere på Drag skole i Tysfjord skal vi nå lage læremidler slik at lulesamiske elever skal få læremidler på sitt eget språk og der den lulesamiske kulturen ligger til grunn, sier forlagsredaktør Else Krogh-Hansen.

– Prioriteter å få en løsning

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) beklager at ČálliidLágádus nå må ty til nedbemanning. De læremidlene ČálliidLágádus har søkt støtte til for å lage hører til det såkalte Salaby prosjektet.

– Sametingsrådet prioriterer å få en løsning for Salaby prosjektet - som har blitt presentert med en kostnadsramme på mellom 20 - 30 millioner for læreverket på de tre samiske språkene. Dette er meget høyt. Vi har løftet dette på alle nivåer i forvaltningen og direkte med to ministere, kunnskapsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren, forklarer Muotka.

Silje Karine Muotka

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Foto: Norske Samers Riksforbund

Sametingsrådet mener det er viktig at Utdanningsdirektoratet prioriterer også samisk i slike svært omfattende prosjekter som Salaby, i tillegg til norsk, nynorsk og en rekke andre minoritetsspråk i Norge.

At Sametinget har ansvar for samisk læremiddelproduksjon kan ikke være en grunn til å unnlate å tilpasse for samisk, fordi slike store prosjekter som settes iverk nasjonalt vil naturlig nok også måtte prioriteres for samiske barn.

– Sametinget må få mer midler til læremiddelproduksjonen, i år hadde vi søknader på 67 millioner kroner til en pott på 17,6 millioner. En rekke gode prosjekter kunne ikke prioriteres på grunn av at det ikke var midler til dette, sier Muotka.

Hun understreker at Sametinget støtter også prosjekter hos samiske forlag i år, og det vil vi fortsette med. De fleste forlag har mange millioner utestående hos Sametinget for prosjekter som de er igang med og skal fullføre for sluttutbetalinger gjøres. For ČálliidLágádus er summen de har utestående nærmere 15 millioner.

– Det vil bevilges midler også innenfor skjønnlitterær produksjon i år. Det er derfor gode muligheter å fortsatt nå frem med prosjektsøknader, hinter Muotka.