Forhandler om nye laksefiskeregler

I dag møtes Norske og Finske myndigheter for å forhandle nye retningslinjer for laksefiske i Tanavassdraget.

Konfliktsonen på Tanaelva
Foto: Anne Berit Anti / NRK

Norges miljøvernminister Erik Solheim sier at det er viktig å få til en felles forståelse for å redusere laksefisket i Tanavassdraget.

– Tana er Europas og kanskje verdens aller viktigste lakseelv, men de har de siste årene tatt veldig lite laks i Tana sammenlignet med hva det var for endel år tilbake. Vi ønsker å få tilbake den store, gode stammen av laks som var i Tana på 1970-tallet og lenger tilbake i historien, sier miljøvernminister Erik Solheim.

Vil ha felles retningslinjer

Miljøvernminister Erik Solheim

Miljøvernminister Erik Solheim møter i dag sin finske kollega for å drøfte laksefisket i Tanavassdraget.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Solheim har tro på at forhandlingene vil føre til at man får felles retningslinjer for laksefisket.

– Vi kommer ikke utenom at alle må redusere, men det må skje på en rettferdig måte slik at ikke noen føler at de lider, mens andre ikke tar sin del av byrden, sier Solheim.

Forskning viser at laksen ikke lenger går opp for å gyte i sideelvene, men finske myndigheter har ikke vært enig med norske myndigheter om at laksefisket må reduseres. Motstanden har vært størst for å redusere turistfisket.

Les også:

Finsk uvilje kan utrydde laksen i Tanavassdraget

Uenige om skyld i Tanavassdraget

Tror på en felles løsning

MIljøvernministeren har tro på at norske og finske myndigheter vil komme til en felles forståelse, slik at de nye retningslinjene vil tre i karft fra neste sommer.

– Vi kan kanskje sette i gang strakstiltak fra 2012 sammen med finnene og i dialog med berørte interesser, sier Erik Solheim.