NRK Meny
Normal

Foreslår samiskopplæring til alle

– Det er kjempebra å høre at det kommer slike forslag, forteller elev som må studere samisk på egenhånd.

Tomt klasserom på Ringshaug skole

Opplæringsloven sier i dag at en elev har ret til samiskundervisning dersom en av foreldrene står i samemanntallet.

Foto: Fredrik Hansen

Sametingets opplæringskomité foreslår at alle elever i grunn- og videregående skole skal få rett til samiskundervisning, uavhengig av foreldrenes samiskkunnskap.

– Vi ser at tiden er moden for dette. Nyere tider og bedre teknologi har gjort det mulig å tilby samiskopplæring over hele landet, forteller Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Johan Vasara.

Glad for Sametingets engasjement

Ole Máhtte Sara Nedrejord

Ole Máhtte Sara Nedrejord bruker TV og aviser til lesetrening. Av og til ser han også seg selv hoppe på TV.

Foto: NRK

Ole Máhtte Sara Nedrejord, som går andre året på Norges Toppidrettsgymnas i Lillehammer synes det er kjempebra at det kommer slike forslag.

– Jeg liker at Sametinget også tenker på slike ting.

Han forteller at skolen hans ikke tilbyr samiskundervisning, og må derfor studere på egenhånd.

Sara Nedrejord får muntlig trening ved at han snakker samisk med foreldre, venner og familie. I tillegg bruker han TV og aviser til lesetrening, men savner å ha en lærer å forholde seg til.

– Det hadde vært mye bedre om jeg hadde hatt en samisklærer i undervisninga.

Ikke foreldreavhengig

Opplæringsloven sier i dag at en elev har rett til samisk undervisning når en av foreldrene står i samemantallet.

– Sametingets opplæringsutvalg vil endre på dette og fjerne kravet om at en av foreldrene må stå i samemantallet for at deres barn skal ha rett til samiskopplæring, sier Arbeiderpariets sametingsrepresentant Johan Vasara.

Vasara har tro på at de vil få gjennomslag for dette i Sametingets plenumsmøte, da det bare var Nordkalottfolkets representant som stemte i mot forslaget.