Foreslår samisk språksenter i fylkeshovedstaden

Sametingsråd ser behov for et samisk språksenter i Bodø i Nordland. – På tide, sier småbarnsmor.

Her kan det etableres et samisk språksenter om noen år.

Bådåddjo får samisk språksenter dersom sametingsråd, Ann-Mari Thomassen, får det som hun vil.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Der bor det mange lulesamer, pitesamer og sørsamer. Det hadde vært veldig bra om et språksenter kom dit.

Ann-Mari Thomassen

– Fylkeshovedstaden bør ha et språksenter, mener Ann-Mari Thomassen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Denne uken arrangeres det en lulesamisk språkkonferanse på Drag i Tysfjord. Det var mange språkarbeidere samlet da sametingsråd Ann-Mari Thomassen foreslo å opprette et samisk språksenter i Bodø.

Over 100 personer fra både norsk og svensk side var samlet.

Flere samiske språk i samme by

– Jeg ser for meg et eget bygg hvor språket sees og høres. Bodø er faktisk den største byen i lulesamisk og pitesamisk område. Om språket skal bestå og utvikle seg, så er et slikt senter nødvendig.

– Gladnyhet

Småbarnsmor roser forslaget.

Rakel-Iren Pedersen

Rakel-Iren Lillehaug Pedersen blir glad hvis det kommer et språksenter til byen hennes.

Foto: Sander Andersen / NRK

For oss samer som bor i Bodø, så er dette et spennende forslag. Mine barn har samisk på skolen, og jeg tror at et slikt senter blir til stor nytte for de, men også for oss foreldre. Et språksenter gagner dessuten ikke bare selve byen, men også et stort område rundt.

Det sier Rakel-Iren Lillehaug Pedersen, som er mor til tre.

Skaffe midler

Hvordan sametingsråden skal få språksenteret i Sametingets budsjett, er noe hun ikke kan svare på stående fot.

– Jeg vil ikke kommentere noe om det akkurat nå. Jeg skal gå i dialog med Sametinget å høre om dette er oppnåelig.