Foreslår ni representanter

Sametinget foreslår i følge avisa Ságat disse ni personene til kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer og kvener:

• Anne Kalstad, seniorrådgiver ved Árran lulesamisk senter i Tysfjord.

• Marit Myrvoll, museumsleder ved Várdobáiki samiske senter i Evenes/Skånland.

• Liv Inger Somby, lektor ved journalistutdanningen ved Samisk høyskole i Kautokeino.

• Steinar Pedersen, historiker og tidligere politiker, blant annet som statssekretær for Arbeiderpartiet.

• Per Oskar Kjølås, tidligere biskop i Nord-Hålogaland. Han er den første samiske biskopen i Den norske kirke.

• Jens Ivar Nergård, professor ved Norges arktiske universitet UiT.

• Håkon Hermanstrand, stipendiat i sørsamisk historie ved Nord universitet.

• Susann Skogvang, lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Skogvang har vært stipendiat, førsteamanuensis og professor ved UiT og har også bakgrunn som advokat, utvalgssekretær og utreder i Høyesterett.

• Eva Fjellheim, rådgiver ved Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond.