– Mortensnes bør på verdensarvlista

Sametingspresident Egil Olli mener at Mortensnes bør komme på UNESCOs verdensarvliste.

Ceavccageađgi Unjárggas

Ceavccageađgi på Mortensnes bør komme på verdensarvlista i følge Sametinget.

Foto: Sámedikki preassagovva

UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder er lista for et program for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden i regi av UNESCO. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

På denne prestisjetunge lista er blant annet disse norske natur- og kulturskattene: Bryggen i Bergen, Helleristningene i Alta og Geirangerfjorden. På verdensbasis kan Stonehenge i England og Great Barrier Reef i Australia nevnes.

12000 år gamle


Nå foreslår Sametingspresidenten at Mortensnes skal under beskyttelse på denne lista. Mortensnes ligger i Nessebykommune, der ligger spor av bosetninger gjennom 12000 år. I tillegg ligger uten sammenligning den største samlingen av samiske gravfelt fra førkristen tid. I tillegg til offerplasser og hellige naturformasjoner, stammer det en rik samisk fortellertradisjon fra området.
– Der er sterke spor av at mennesker har bodd på Mortensnes. Det er også bekreftet at dette er et samisk område, forteller Olli til NRK Sápmi.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli mener Mortensnes bør anerkjennes internasjonalt.

Foto: NRK


Ceavccageađgi heter den spesielle 2,5 meter høye offersteinen på neset. I tillegg forteller sametingspresidenten at det lenger oppe i området er klare rester etter gamle samiske bosetninger. Både spor etter villreinfangst, offerplasser og gravsteder.

Myndighetene må foreslå


Sametingspresidenten forventer at Stortinget i år løfter opp saken for UNESCO, slik at denne historiske plassen kommer på verdensarvlista.

– Men vi kan jo selvfølgelig ikke gjøre det uten støtte i lokalbefolkningen i Nesseby, sier Olli og forteller samtidig at de har hatt møter med Nesseby kommune som er meget positiv til forslaget.